Quản lý doanh nghiệp

Danh sách câu hỏi Năm

Chủ đầu tư hay nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình

2021

Tiền lương tăng thêm có phải đóng Bảo hiểm xã hội không

2021

Có quy định hạn mức cho thuê đất sản xuất kinh doanh

2021

Có được đóng BHXH một lần cho đủ tuổi, đủ năm để về hưu sớm

2021

Nằm viện không đúng tuyến vẫn được thanh toán BHYT

2021

Hợp đồng trọn gói thanh toán theo nội dung ký kết

2021

Dự án từ nguồn vốn của DN có áp dụng theo Luật Đầu tư

2021

Giờ làm việc của phụ nữ mang thai từ 2021 có gì thay đổi

2021

Điều kiện viên chức ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

2021

Có được phép quy định chỉ mời thầu nhà thầu độc lập

2021

Bốn trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm

2021

Căn cứ xác định dự án phải áp dụng Luật Đấu thầu

2021

Thẩm quyền sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư

2021

Đất không có giấy tờ, trường hợp nào được cấp sổ đỏ

2021

Phải ban hành thông báo khi thu hồi đất

2021

Sản xuất gạch từ rác thải nhựa, túi nilon được ưu đãi thế nào

2021

Nhà xưởng thuê có cần thực hiện thủ tục môi trường

2021

Dự án không triển khai hết, tính chi phí quản lý thế nào

2021

Điều kiện được xác định lại diện tích đất ở

2021

Xác định cấp doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

2020
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207