Error: Object reference not set to an instance of an object. (Cài đặt CSS)
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC - Danh sách câu hỏi

Tất cả câu hỏi

Danh sách câu hỏi Năm

Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình theo chiều cao

2020

Ký hợp đồng thi công

2020

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

2020

Cấp công trình và chứng chỉ hành nghề thiết kế Thông tin tín hiệu đường sắt

2020

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2020

Lập dự toán theo hướng dẫn của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

2020

Chứng chỉ năng lực xây dựng của tổ chức

2020

Hướng dẫn quản lý dự án

2020

Điều kiện xây chung cư để bán lại

2020

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát sau khi đấu thầu

2020

Hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

2020

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2020

Thành phần hao phí công tác trát ban hành kèm theo Định mức 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007

2020

Vật nuôi trong nhà chung cư

2020

Áp dụng định mức công tác bê tông mặt đường

2020

Định mức xây dựng

2020

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực sản xuất gia công chế tạo cơ khí

2020

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2020

Bản vẽ hoàn công công trình giải phóng mặt bằng

2020

Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án

2020

Giám sát đánh giá đầu tư

2020

Nhiệm vụ khảo sát

2020

Xác định loại công trình khi lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho Công trình Phụ trợ trường trung học phổ thông

2020

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát

2020

Quyết định cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài xử lý như thế nào?

2020

Chứng chỉ hành nghề giám sát

2020

Chứng chỉ thiết kế hạ tầng kỹ thuật

2020

Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

2020

Hướng dẫn công tác lập định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh

2020

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

2020

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của cơ quan nhà nước

2020

Tính phiếu bầu diện tích đỗ xe ô tô trong nhà chung cư

2020

Xác định chi phí quản lý dự án của Ban quản lý bảo trì thuộc Sở giao thông vận tải

2020

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động hạng I

2020

Điều kiện cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

2020

Năng lực khảo sát địa hình

2020

Chứng chỉ năng lực xây dựng (phạm vi xây dựng)

2020

Xác định cấp doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

2020

Áp dụng nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/9/2019

2020

Điều chỉnh chủ trương đầu tư

2020

Điều kiện nghiệm thu công tác nạo vét duy tu hệ thống thoát nước đô thị

2020

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp

2020

Hình thức quản lý dự án

2020

Hồ sơ hoàn công

2020

Hướng dẫn giải đáp về khoản 3 - Điều 35 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

2020

Định mức tàu đóng cọc và máy đóng cọc

2020

Chỉ được điều chỉnh hợp đồng trọn gói với các công việc ngoài thiết kế

2020

Thanh toán hợp đồng điều chỉnh giá như nào?

2020

Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch

2019

Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt?

2019
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207