Tất cả câu hỏi

Danh sách câu hỏi Năm

Phân loại dự án có theo tổng mức đầu tư

2021

Chức danh hình thành qua bầu cử không phải là công chức

2021

Thỏa thuận nhận góp vốn thực hiện trước hay sau khi có chủ trương đầu tư

2021

Hướng dẫn DN vay vốn trả lương ngừng việc do COVID-19

2021

Chuyển tiếp chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án, chứng chỉ hành nghề

2021

Phân cấp thẩm định và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu

2021

Lĩnh vực xây dựng

2021

Giao chủ đầu tư thực hiện dự án

2021

Chủ đầu tư có được tự thẩm tra thiết kế xây dựng

2021

Ban quản lý dự án có được giám sát thi công xây dựng

2021

Mua lại nhà ở xã hội

2021

Xác định loại công trình

2021

Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức

2021

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

2021

Trường hợp chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo trì bảo dưỡng có cần chứng chỉ năng lực xây dựng không

2021

Năng lực thiết kế - thầu phụ hay liên danh

2021

Năng lực thiết kế của tổ chức

2021

Chứng chỉ năng lực thi công phòng cháy chữa cháy

2021

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh cực khai thác mỏ

2021

Điểm mới của QCVN04:2021/BXD: Thống nhất quy định an toàn cháy cho nhà chung cư

2021

Phải tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần đất

2021

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của hệ thống bãi đỗ xe xếp hình

2021

Chủ đầu tư được tự thẩm tra thiết kế khi có đủ điều kiện năng lực

2021

Tham gia xây dựng công trình cấp IV có cần chứng chỉ hành nghề

2021

Hướng dẫn lập hồ sơ hưởng chế độ người bị nhiễm chất độc hóa học

2021

Ban Quản lý dự án khu vực hưởng chi phí quản lý thế nào

2021

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2021

Căn cứ xác định công trình cần kiểm tra công tác nghiệm thu

2021

Có quyền sử dụng đất mới được làm chủ đầu tư dự án nhà ở

2021

Di chuyển trạm biến áp có cần lập báo cáo nghiên cứu khả thi

2021

Điều kiện người có công được xét hỗ trợ về nhà ở

2021

Phần việc nào tính vào chi phí tư vấn

2021

Lĩnh vực quản lý dự án

2021

Thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư

2021

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi tới trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

2021

Chi phí xây dựng trong dự toán có tính thêm thuế giá trị gia tăng

2021

Tất toán khoản vay trước hạn sẽ bị thu hồi ưu đãi lãi suất

2021

Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình

2021

Điều chỉnh dự án do vượt tổng mức đầu tư thế nào

2021

Khuôn viên, vỉa hè là công trình dân dụng hay hạ tầng kỹ thuật

2021

Chứng chỉ thiết kế, giám sát công trình đường dây và trạm biến áp

2021

Gỡ vướng quy định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

2021

Chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu

2021

Có được gộp các hạng mục công việc thành một gói thầu

2021

Chứng chỉ giáo viên hạng cao có thay thế được cho hạng thấp

2021

Trường hợp nào được bỏ phiếu hộ

2021

Chi phí bảo hiểm tài sản của dự án có được tính trừ thuế không

2021

Đang ở nước ngoài có được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

2021

Quy định chức danh Chủ nhiệm thiết kế dự án hạ tầng

2021

Thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn chế độ tập sự

2021
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207