Tất cả câu hỏi

Danh sách câu hỏi Năm

Trình duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án

2020

Chi phí của Ban giám sát đầu tư cộng đồng

2020

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2020

Áp dụng định mức cho các công trình thuộc quần đảo Trường Sa

2020

Chuyển mục đích sử dụng đất sau khi sang tên thế nào?

2020

Thành phần ký vào nhật ký an toàn lao động

2020

Trách nhiệm của Chủ đầu tư về phê duyệt nhà thầu phụ/nhà cung cấp vật liệu quan trọng

2020

Thẩm quyền thẩm định chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

2020

Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2020

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2020

Giảm tầng so với phê duyệt quy hoạch 1/500

2020

Điều chỉnh thiết kế

2020

Cấp chứng chỉ tư vấn giám sát

2020

Thời gian thực hiện dự án

2020

Quy định đối với dự toán các chi phí chuẩn bị thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công

2020

Tính chi phí bảo hiểm công trình theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

2020

Có thể thương thảo khi nhà thầu đưa giá cao hơn dự toán?

2020

Chưa nhận đủ tiền bồi thường có phải bàn giao mặt bằng?

2020

Cách tính chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD

2020

Xác định cấp công trình đối với dự án cải tạo và mở rộng nhà xưởng sản xuất thực phẩm cá thịt, với công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm (công trình)

2020

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

2020

Điều chỉnh dự án, thiết kế

2020

Áp dụng định mức chi phí thiết kế

2020

Ủy quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

2020

Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp - thoát nước công trình hạng I

2020

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị

2020

Thời hạn bảo hành công trình

2020

Lựa chọn hình thức hợp đồng đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế

2020

Xác định chiều cao ghi theo định mức Thông tư số 10/2019/TT-BXD

2020

Phân loại công trình quốc phòng, an ninh

2020

Chứng chỉ quản lý dự án của ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực

2020

Chứng minh năng lực trong lĩnh vực cửa chống cháy

2020

Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

2020

Nâng hạng chứng chỉ

2020

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thi công xây dựng công trình

2020

Cách tính định mức vận chuyển đất đắp theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

2020

Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư do Trung tâm phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư

2020

Quản lý, sử dụng nhà chung cư

2020

Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực hoạt động

2020

Kiểm định công trình

2020

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện

2020

Chủ trì hạng mục thoát nước

2020

Quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư

2020

Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công

2020

Lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra

2020

Điều chỉnh quy mô dự án

2020

Thực hiện quy định của pháp luật về thời hạn sở hữu nhà ở

2020

Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

2020

Chi phí thí nghiệm phục vụ công tác khảo sát xây dựng

2020

Cơ quan nào có trách nhiệm lập tờ trình phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư?

2020
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207