CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐTBD MỚI VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Các chương trình ĐTBD mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng có nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng. Văn bằng, chứng chỉ đào tạo của Học viện có giá trị pháp lý trên phạm vi cả nước. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tế, Học viện luôn chú trọng công tác xây dựng và đổi mới chương trình, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Dưới đây, Website AMC xin trân trọng giới thiệu một số chương trình đào tạo bồi dưỡng mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang vận hành có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các địa phương/đơn vị:

  Chương trình Bồi dưỡng kỹ năng lập và thẩm tra hồ sơ quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành

  Chương trình khung Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ODA (Mã số: CTK- QLDA ODA I)

  Chương trình khung Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện quản lý dự án sử dụng vốn ODA (Mã số: CTK- QLDA ODA II)

AMC mong muốn được cộng tác với các địa phương/đơn vị để triển các khóa học kể trên.

Địa chỉ liên hệ mở lớp: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội,  ĐT: 0332036284/(024)35522216;  Email:  hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207