Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH BD KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

I. Mục đích:

Trang bị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trung  những kiến thức và kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý. Kết thúc khóa học, học viên sẽ:

-Hiểu rõ bản chất của lãnh đạo, những kỹ năng lãnh đạo giải quyết các thách thức trong lãnh đạo, quản lý và quản lý sự thay đổi. Có khả năng vận dụng các yếu tố tâm lý trong lãnh đạo.

-Xác định các cách tiếp cận và giải quyết hiệu quả các sự cố hoặc mâu thuẫn, khó khăn trong công việc.

-Biết cách xây dựng đội ngũ nhân viên và dẫn dắt đội hoàn thành mục tiêu chung. Biết cách giao việc và ủy quyền cho cấp dưới.

-Biết cách ra quyết định trong trường hợp thiếu thông tin. Biết vận dụng dịch học để xây dựng ê kíp làm việc và vận dụng kiến thức phong thủy để bố trí mặt bằng phòng làm việc, cơ quan.

II. Đối tượng và thời gian:

1. Đối tượng: Khóa học được thiết kế cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, các nhân viên được dự kiến đề bạt lên vị trí quản lý.

2. Thời gian:  40 tiết (5 ngày)

III. Nội dung chương trình 

STT

Nội dung

Thời gian (tiết)

1

Phẩm chất và năng lực của người lãnh đạo

4

2

Kỹ năng vận dụng các yếu tố tâm lý, văn hóa, đạo đức trong lãnh đạo, quản lý.

8

3

Kỹ năng sử dụng người trong lãnh đạo, quản lý.

8

4

Kỹ năng sử dụng quyền lực trong giải quyết các thách thức lãnh đạo, quản lý.

4

5

Nghệ thuật giải quyết xung đột trong lãnh đạo, quản lý.

4

6

Phương pháp giao việc và ủy quyền cho cấp dưới.

4

7

Ứng dụng văn hóa phương Đông trong lãnh đạo, quản lý.

8

 

Tổng cộng

40

IV. Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, các giáo sư, tiến sĩ hàng đầu của Việt Nam về quản trị doanh nghiệp.

 Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207