Xây dựng và đô thị

Quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

Hỏi: (Trần Quốc Tri - quoctri.const@gmail.com)

Liên quan điều 85 Luật nhà ở 2014, các thiết bị gắn với căn hộ chung cư được bảo hành theo thời hạn quy định của nhà sản xuất. Hiện tại, Chủ Đầu Tư dự án thông báo các thiết bị gắn liền trong căn hộ chung cư của tôi được tính bảo hành từ ngày nghiệm thu của nhà thầu lắp đặt (của Chủ Đầu Tư) với Chủ Đầu Tư, vậy có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2014 thì: “Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng; tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị nhà ở phải bảo hành thiết bị theo thời hạn do nhà sản xuất quy định. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Bên bán, bên cho thuê mua nhà ở có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì: “Thời gian bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị.”

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì các thiết bị lắp đặt trong nhà ở được bảo hành theo thời hạn do nhà sản xuất quy định và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207