Xây dựng và đô thị

Thực hiện quy định của pháp luật về thời hạn sở hữu nhà ở

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

Hỏi: (Nguyễn Thị Vân Anh - vananhdl7@gmail.com)

Bạn tôi là người nước ngoài, mua căn hộ ở Việt Nam sẽ sở hữu 50 năm. Tuy nhiên, sau khi ở được 3 năm thì bạn tôi ngưng công tác ở Việt Nam và về nước. Căn hộ đã được cấp sổ hồng nội dung thuê 50 năm. Bạn tôi muốn bán lại căn hộ trên cho người Việt Nam. Tôi xin hỏi, nếu người Việt Nam mua căn hộ này thì sẽ được sở hữu 50 năm hay lâu dài theo luật quy định nhà ở cho người Việt Nam?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì trường hợp trước khi hết hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài bán hoặc tặng cho nhà ở cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì bên mua, bên nhận tặng cho được sở hữu nhà ở với thời hạn ổn định lâu dài.

Do vậy, đề nghị bà đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị bà liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207