Xây dựng và đô thị

Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Bạch Hoàng Điệp - bachhoangdiep1703@gmail.com)

Tôi xin hỏi về định mức công trình ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Công trình tôi đang quản lý có chiều cao 33m. Nhưng những hạng mục đổ bê tông, lắp ván khuôn, cốt thép đều <28m. Vậy các hạng mục đó phải áp mã dự toán <=28m hay mã <=100m? Vì theo giải thích ở Công văn số 227/BXD-KTXD ngày 20/12/2011 về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phân theo chiều cao thì áp mã chiều cao của toàn bộ công trình cho từng hạng mục công việc. Ví dụ các hạng mục ván khuôn, cốt thép thi công ở chiều cao 4m, 6m, 9m, 12m... đều phải áp theo mã dự toán của toàn bộ công trình là 33m.

Tôi thấy như vậy là không hợp lý vì tất cả các công tác trên đều <=28m, còn chiều cao công trình đến mái là 33m thì từ 28m đến 33m thì không có các công tác ván khuôn, cốt thép. Vậy theo tôi thì nên áp mã dự toán cho các công việc theo chiều cao thực tế của hạng mục đó mới hợp lý.

Trả lời:

Theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng, thì hao phí định mức đối với các công tác có quy định chiều cao là hao phí bình quân theo thiết kế công trình từ cốt ±0.00 đến cốt ≤6m, ≤28m, ≤100m và từ cốt ±0.00 đến ≤200m. Do đó, không phân tách khối lượng công trình theo các mức chiều cao khi vận dụng, áp dụng định mức dự toán xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD để tính toán.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207