Xây dựng và đô thị

Thành phần hao phí công tác trát ban hành kèm theo Định mức 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Vũ Xuân Thủy - Xuanthuykt84@gmail.com)

Theo tập định mức 1776, công tác trát mã AK21110-30 có ghi thành phần công việc "chuẩn bi vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật". Trong thành phần hao phí gồm Vật liệu (vữa, vật liệu khác); Nhân công và Máy thi công. Theo nội dung trên tôi đang hiểu: Trong thành phần hao phí chưa có lưới chống nứt tường (theo yêu cầu kỹ thuật) tại những vị trí giao tường - cột, dầm (hai loại vật liệu có thành phần cơ lý khác nhau. Khi lập dự toán tôi tính bổ sung công tác tạm tính (TT: đóng lưới chống nứt) có được phù hợp hay không?. Tôi hiểu vậy là đúng hay sai?

Trả lời:

1. Định mức công tác trát tường ngoài (mã hiệu AK.21100) được quy định trong Định mức 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng của Bộ Xây dựng. Theo đó, mức hao phí trong định mức trát tường chưa bao gồm lưới chống nứt tường tại các vị trí tường, cột, dầm.

2. Trường hợp thiết kế yêu cầu có lưới chống nứt tại vị trí giao tường, cột, dầm được Chủ đầu tư thống nhất thì được tính bổ sung chi phí cho công tác đóng lưới chống nứt vào dự toán..

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207