Xây dựng và đô thị

Vật nuôi trong nhà chung cư

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

Hỏi: (Cát Lâm - cat.lam.vn@gmail.com)

Tôi xin hỏi, chó và mèo có bị cấm nuôi trong phạm vi căn hộ chung cư theo Khoản 3 Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hay không? (không thả rông, không sử dụng các khu vực như hoa viên, sân chơi; khi mang chó, mèo từ căn hộ ra ngoài chung cư, người nuôi cho vào giỏ, túi hoặc rọ mõm, xích chó theo quy định pháp luật).

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014 (sau đây gọi là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) thì việc: “Chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư” là hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Hiện nay pháp luật về giống vật nuôi không có quy định chó, mèo là gia súc, gia cầm. Do đó, việc nuôi chó, mèo trong nhà chung cư không thuộc hành vi bị cấm theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, tại mỗi nhà chung cư thì các chủ sở hữu, người sử dụng phải tuân thủ các quy định trong bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua để bảo đảm việc sử dụng nhà chung cư an toàn, văn minh.

Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS

Moc.gov.vn
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207