Xây dựng và đô thị

Áp dụng định mức công tác bê tông mặt đường

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Nguyễn Đức Dũng - nguyendunghd999@gmail.com)

Công tác đổ bê tông mặt đường AF.15400 trong phân tích vật tư về ca máy chỉ có máy đầm, máy trộn bê tông và đầm bàn. Xong thực tế hiện nay nếu đổ bê tông đơn thuần vậy mặt đường dễ bung sau một thời gian đổ. Vì vậy nhiều nơi cho thêm công tác tạm tính Đánh bóng mặt đường bằng máy xoa mặt bê tông (không có trong định mức). Xin hỏi công tác này có được tính không?, có nằm trong nội dung mã việc AF.15400 không?

Trả lời:

1. Định mức dự toán công tác Bê tông mặt đường (mã hiệu AF.15400) được quy định tại Chương VI - Thi công kết cấu bê tông, Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng với phương thức sản xuất vữa bê tông bằng máy trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công. Công tác hoàn thiện mặt đường bê tông được thực hiện bằng thủ công. Do đó, việc đánh bóng mặt đường bằng máy xoa mặt bê tông không được quy định trong thành phần công việc của định mức nêu trên.

2. Trường hợp các công việc xây dựng có yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công khác định mức dự toán xây dựng được ban hành thì thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 17 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207