Xây dựng và đô thị

Phần việc nào tính vào chi phí tư vấn

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình
Phần việc nào tính vào chi phí tư vấn

Người hỏi: Bà Nguyễn Ngọc Cầm - Bến Tre 

Câu hỏi chi tiết:

Công ty bà Nguyễn Ngọc Cầm (Bến Tre) đang tư vấn một dự án đầu tư xây dựng, trong đó, chi phí sản xuất, định vị cắm cọc giải phóng mặt bằng 1,45 tỷ đồng thuộc tổng mức đầu tư dự án. Bà Nguyễn Ngọc Cầm có câu hỏi: Chi phí này thuộc phần việc chi phí tư vấn hay chi phí thi công xây dựng?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chsi phí đầu tư xây dựng.

Định mức dự toán công tác cắm mốc chỉ giới đường đỏ, cắm mốc ranh giới quy hoạch được hướng dẫn trong định mức dự toán công tác khảo sát xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành (định mức mã hiệu CF.21100 được ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng). Trong đó đã bao gồm các thành phần công việc chọn điểm, định hướng, xác định vị trí mốc cần cắm, đo đạc, định vị mốc bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển, chôn mốc đúng yêu cầu thiết kế; chưa bao gồm chi phí cọc mốc.

Tùy theo việc sử dụng vật liệu làm cọc mốc mà chi phí cọc mốc được xác dịnh theo báo giá thị trường hoặc lập dự toán chi phí sản xuất cọc mốc.

Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức lập dự toán chi phí theo quy định.

 

Nguồn trang: baoxaydung.com.vn (https://baoxaydung.com.vn/phan-viec-nao-tinh-vao-chi-phi-tu-van-307416.html)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207