Xây dựng và đô thị

Tính phiếu bầu diện tích đỗ xe ô tô trong nhà chung cư

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

Hỏi: (Phạm Ngọc Linh - ngoclinhpham.1994@gmail.com)

Nhà tôi có 1 căn hộ chung cư: 80m2 + ô đậu xe ô tô: 12 m2 Theo thông tư 06 mới cách tính 1m2/phiếu khi biểu quyết trong HNNCC. Tuy nhiên, BQT không đồng ý tính diện tích 1m2 ô xe là 1 phiếu. Vậy cách tính phiếu biểu quyết của ô đậu xe ô tô này như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 của Luật Nhà ở 2014 thì phần sở hữu riêng trong nhà chung cư bao gồm: “Phần diện tích bên trong căn hộ bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó”; “Phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng cho chủ sở hữu nhà chung cư”; “Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ hoặc gắn liền với phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng”.

Tại Khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư đã quy định cách tính phiếu biểu quyết: cứ 1m2 diện tích sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu phần diện tích khác trong nhà chung cư, cụm nhà chung cư thì tương đương với 01 phiếu biểu quyết.

Do vậy, trường hợp nếu chủ sở hữu căn hộ có các giấy tờ, tài liệu chứng minh phần diện tích để xe ô tô thuộc sở hữu riêng của mình và phần diện tích này đảm bảo đúng công năng thiết kế, mục đích sử dụng đã được phê duyệt thì diện tích đỗ xe ô tô cũng được coi là diện tích sở hữu riêng để tính phiếu biểu quyết trong Hội nghị nhà chung cư.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207