Xây dựng và đô thị

Sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản
Sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư

Hỏi:  Ông Tôn Quốc Hoàng - hoangtq3@gmail.com

Ban quản trị tại tòa nhà chung cư tôi đang ở có sử dụng nguồn kinh phí bảo trì để thay thế một số đèn sân vườn quanh khuôn viên toàn nhà (chi phí: 26.000.000 đồng). Tuy nhiên khi thay thế do không tìm được chủng loại đèn đang sử dụng nên chuyển sang mẫu mã khác. Đơn vị quản lý vận hành đã làm tờ trình phê duyệt và ban quản trị đồng ý.

Trong quá trình triển khai một số cư dân đã ý kiến, phản đối do mẫu mã đèn không đẹp, không phù hợp cảnh quan, cho rằng ban quản trị đã làm sai khi không lấy ý kiến cư dân.

Theo quy chế hội nghị nhà chung cư thì ban quản trị được quyền phê duyệt các hạng mục bảo trì dưới 50 triệu đồng. Ban quản trị cũng đã khảo sát đa số cư dân, tỷ lệ số cư dân đồng ý sử dụng mẫu mã đèn mới là 63%.

Vậy tôi xin hỏi, trong quyền hạn của ban quản trị việc thực hiện như trên ban quản trị đã làm đúng hay sai?

Trả lời:

Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản trả lời như sau:

Tại điểm b Khoản 2 Điều 104 của Luật Nhà ở 2014 quy định Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật này và quyết định của Hội nghị nhà chung cư; báo cáo Hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản kinh phí này.

Tại Điều 34 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư đã quy định các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bảo trì.

Do vậy, đề nghị ông đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị ông liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.


   Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3305)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207