Xây dựng và đô thị

Định mức tàu đóng cọc và máy đóng cọc

Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Hỏi: (Phạm Tuân - pntuantedis@gmail.com)

Tôi đang làm trong lĩnh vực thiết kế. Công tác thi công đóng cọc BTCT dưới nước bằng Tàu đóng cọc AC.19000 và đóng cọc ống BTCT bằng Máy đóng cọc hoặc búa rung AC.21000 đã bao gồm hệ sàn đạo, xà kẹp, định vi đóng cọc hay chưa? Theo thành phần công việc của hai định mức trên ghi gồm công tác "định vị cọc vào vị trí đóng" tức là không cần hệ sàn đạo định vị cọc. Tuy nhiên theo hướng dẫn áp dụng có ghi "Định mức đóng cọc bằng Máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi".

Trả lời:

Định mức dự toán công tác đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5t (mã hiệu AC.19000) và định mức đóng cọc ống bê tông cốt thép bằng máy đóng cọc 3,5t hoặc búa rung 170kW (mã hiệu AC.21000) được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Ban hành định mức xây dựng. Theo đó định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phào nổi.
Moc.gov.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207