Xây dựng và đô thị

Chuyển mục đích sử dụng đất sau khi sang tên thế nào?

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

Hỏi: Ông Diệp Thế Toàn (Bình Phước) có câu hỏi 

Gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường nhờ hướng dẫn giải đáp vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất sau khi sang tên như thế nào?

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Nội dung câu hỏi như sau: Gia đình ông Toàn có thửa đất đứng tên mẹ ông. Tháng 11/2019, mẹ ông đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất. Tháng 8/2020, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019, trong đó có thửa đất mẹ ông Toàn đã đăng ký. Nay thửa đất chuyển sang ông Toàn đứng tên.

Ông Toàn hỏi, vậy ông có được thừa hưởng lại nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất mà mẹ ông đã đăng ký và đã được phê duyệt hay không?

Trả lời:

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật về đất đai quy định người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì đăng ký cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét khi lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và người sử dụng đất đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì được đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Do vậy, trường hợp ông là người sử dụng đất hợp pháp, có đủ điều kiện đề nghị xin chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt thì được UBND cấp huyện xem xét, giải quyết.

 baoxaydung.com.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207