Thông báo khác

THƯ MỜI THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO "NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG"

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

Y DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI

Tham gia khóa đào tạo “Nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp ngành xây dựng”

Kính gửi: ....................................................................................

Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra cho các doanh nghiệp ngành Xây dựng nhiều khó khăn và thách thức. Các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp có vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của toàn doanh nghiệp. Để có thể đưa doanh nghiệp đến thành công, các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp cần có kiến thức quản trị hiện đại và các kỹ năng lãnh đạo tiên tiến nhất để hoạch định và kiểm soát công việc một cách hiệu quả, khuyến khích được tối đa năng lực làm việc và sáng tạo của nhân viên, giải quyết tốt các vấn đề trong quá trình quản lý doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI, Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015, Quyết định số 935/QĐ-BXD ngày 14/8/2015 và nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thực hiện chương trình đào tạo: “Nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp ngành Xây dựng”. 

Chương trình giúp học viên:

· Hệ thống hóa kiến thức quản trị doanh nghiệp từ Chiến lược đến Tác nghiệp để có khả năng làm việc trong môi trường năng động và thường xuyên thay đổi.

· Cung cấp những kỹ năng lãnh đạo và quản lý tiên tiến để giúp học viên lựa chọn được cách quản lý hiệu quả cho doanh nghiệp.

· Áp dụng các mô hình và kỹ thuật quản trị vào thực tiễn doanh nghiệp nhằm cải tiến liên tục và đổi mới đột phá sản phẩm và dịch vụ, nâng cao năng suất chất lượng.

Chương trình được thiết kế dành cho đối tượng là:

· Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc

· Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận, Quản đốc phân xưởng

· Nhân viên  được quy hoạch vào các chức danh quản trị doanh nghiệp  

Chương trình áp dụng phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung tâm thông qua các hình thức giảng dạy lý thuyết, thảo luận theo nhóm, bài tập tình huống thực tế nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo của học viên trong quá trình học tập, giúp học viên có nhiều cơ hội để học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về lãnh đạo, quản lý.

Đội ngũ giảng viên: Là các chuyên gia cao cấp, các nhà quản trị và các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên giàu kinh nghiệm.

Thời gian học: Khóa học từ 3-20 ngày, thời gian bắt đầu tùy theo nhu cầu của mỗi doanh nghiệp.

Kính mời Quý Công ty, Doanh nghiệp có nhu cầu

đăng ký tham dự khóa đào tạo!

Trân trọng cám ơn!

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Hữu Hà

Liên hệ: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

· Địa điểm: Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

· Điện thoại: (04)35522216- 38542040 – 33120207

· Fax: (04) 33120209 – 38546319

· Email: hvcbxd@amc.edu.vn

· Website: amc.edu.vn

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207