Đào tạo hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ - KINH NGHIỆM CỦA HÀN QUỐC

1. Mục đích

Nhằm cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo hướng bền vững, góp phần nâng cao sức cạnh tranh đô thị của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

2. Đối tượng học tập:

Chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, xã của thành phố Hà Nội.

3. Giảng viên: Là các chuyên gia có uy tín về lĩnh vực quản lý đô thị đến từ  từ ĐH Hongik và ĐH Anyang, Hàn Quốc.

4. Phương pháp học tập:  Lớp tổ chức theo phương pháp học tập tích cực (học lý thuyết kết hợp thực hành và thảo luận).

5. Thời gian: Trong 02 ngày, từ ngày 21-22/8/2017

6. Nội dung chương trình bồi dưỡng.

 CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian

Nội dung

Trách nhiệm

Ngày 1, ngày 21/8/2017

8:00

Đăng ký và đón tiếp

 

08:30 – 09:00

Lễ khai mạc:

- Đại diện Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Ông. Trần Hữu Hà- Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị(AMC);

- Ông Nguyễn Quang- Giám đốc UN-HABITAT Vietnam.

 

Chụp ảnh

- Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và đô thị(AMC);

- UN-HABITAT Vietnam.

 

09:00– 09:10

Tổng quan về khóa học và cách tiếp cận

Giới thiệu các chuyên gia, điều phối viên và học viên

 

TS. Phạm Văn Bộ - Phó giám đốc Học viện

Chuyên đề 1: Xây dựng đô thị thông minh

09:10-09:30

 

(20 min.)

Đô thị thông minh và Chương trình đào tạo của chính phủ Hàn quốc nhằm bồi dưỡng cho các chuyên gia về đô thị thông minh: Nghiên cứu về Chương trình Thạc sĩ khoa học chuyên nghiệp và Đại học Honggik

Giáo sư Byeong-Seo Kim, ĐH Hongik

09:30-9:50

Giải lao

 

9:50-11:10

 

Chủ đề 1: Chính sách đô thị thông minh của Hàn Quốc và Đô thị thông minh Sejong

1)    Giới thiệu về đô thị thông minh;

2)    Đô thị thông minh của Hàn Quốc: Bối cảnh và tổng quan về chính sách đô thị thông minh quốc gia

3)    Nghiên cứu tình huống: Đô thị thông minh Sejong  và một số thành phố khác.

 

Giáo sư Ji-in Chang, ĐH Hongik

11:10-13:10

Nghỉ trưa

 

13:10-14:30

(1hr 20 min.)

Chủ đề 2. Các giải pháp thông minh cho công tác quản lý môi trường đô thị trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

1)    Khái niệm và chính sách: Môi trường thông minh và xanh tại Hàn Quốc và nhu cầu quản lý môi trường bền vững;

2)    Cách tân công nghệ:  Các giải pháp thông minh để kiểm soát môi trường. Ví dụ về hệ thống USN+ Drone và “cây thông minh” IoT

3)    Ứng dụng công nghệ cây thông minh trong kiểm soát môi trường

 

Giáo sư WoonSung Oh, ĐH Hongik

14:30-14:50

Giải lao

 

14:50-16:10

(1hr 20 min.)

Chủ đề 3. ICT và đô thị thông minh

1)    ICT và vai trò của ICT đối với Đô thị thông minh: Bối cảnh và sự phát triển hiện tại.

2)    Nghiên cứu trường hợp Hàn Quốc

 

 

Giáo sư Byeong-Seo Kim, ĐH Hongik

16:10-17:00

Thảo luận nhóm

 

Giảng viên/Điều phối viên/Học viên

Ngày 2: Ngày 22/8/2017

1.     Chuyên đề 2: Liên kết đô thị -nông thôn

 

08:30 –10:00

1. Phát triển đô thị bền vững và thông minh  

 

Hỏi đáp

GS. Seong-Hee Kim

 (Đại học Anyang)

10:00

10:15

Giải lao

 

10:20 –

11:30

Nghiên cứu tình huống (Phát triển thành phố mới và Seoul)

Thảo luận nhóm

 

Giảng viên/Điều phối viên/Học viên

11:30-

13:30

1.     Nghỉ trưa

 

13:30-

15:00

2. Phát triển hòa nhập Vùng ( phát triển vùng và liên kết đô thị- nông thôn)

 

 

GS. Kyung-Hoon Cho-

Văn phòng giải pháp đô thị

15:00-15:15

Giải lao

 

15:15 –

16:45

Nghiên cứu tình huống  - Phát triển cụm sáng tạo/đổi mới

Hỏi-đáp

TS. Kyung-Hoon Cho

Văn phòng giải pháp đô thị

16:45-

17:00

Bế giảng

 

 


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207