Đào tạo hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH, THÔNG MINH, ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CHLB ĐỨC

Thời gian

(10 ngày)

Nội dung

 

Ngày 1-2

 

Bay từ Hà Nội- CHLB Đức

 

Ngày 3, 4,5

Chào mừng và định hướng

Tiếp đón và khai mạc: giới thiệu tổng quan về cách tiếp cận và chương trình học tại GIZ

 

Học lý thuyết, thảo luận tại GIZ

-          Quy hoạch xây dựng thành phố theo xu hướng tăng trưởng xanh của Đức;

-          Phát triển đô thị, lãnh thổ bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu;

-          Cơ sở hạ tầng cấp thoát nước đô thị của Đức, các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

-          Giao thông đô thị thông minh.

 

Ngày 6,7,8

Học thực địa

 

Ngày 9- 10:

Bay từ Đức về Việt Nam


·       
Chương trình sẽ được điều chỉnh tùy theo yêu cầu của phía đối tác./.

 

 

 

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207