Đào tạo hợp tác quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI "QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ -KINH NGHIỆM CỦA HOA KỲ"

Chương trình đi học tập theo tuyến Portland, Washington D.C, New York

(10 ngày, kể cả thời gian đi lại)

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ngày  1

Bay từ Hà Nội tới Hoa Kỳ

 

Hà Nội- Portland

Ngày 2,3,4

Học trên lớp, thực tế, thảo luận: Đô thị cách tân, đô thị xanh

* Các thách thức và thực tiễn về cách tân đô thị;

*  Đổi mới lãnh đạo đô thị

* Các điểm chính về đổi mới trong quản trị vùng

* Thảo luận: Chia sẻ kinh nghiệm giữa Oregon và Hà Nội.

 

Đại học Portland (PSU)

 

Ngày 5

Học tập thực tế tại WASHINGTON D.C- thành phố có nhiều di sản kiến trúc công trình

 

Washington D.C

 

Ngày 6,7,8

 

Học thực tế tại Thành phố New York - Đô thị thương hiệu và cạnh tranh

 

Thành phố New York

Ngày 9-10

Đoàn bay từ Hoa Kỳ- Việt Nam. Kết thúc khóa học


VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207