DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

(AMC)
Chủ nhiệm: - Tình trạng: Hoàn thành
DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRIỂN KHAI NĂM 2023

2022

CS 01-22

Biên soạn tài liệu chương trình "Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm TTXH"

Đã nghiệm thu, thanh lý

CS 02-22

XD tài liệu bồi dưỡng về Smartcity "Giao thông xanh và thông minh áp dụng cho các thành phố của VN"

CS 03-22

XD chương trình khung và biên soạn tài liệu đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu lựa chọn NĐT và đấu giá quyền sử dụng đất

CS 04-22

Nghiên cứu, thực hiện video giới thiệu quá trình xây dựng và định hướng phát triển của Học viện cán bộ XD và đô thị

2023

CS 01 - 23

Xây dựng chương trình khung và biên soạn tài liệu ĐTBD kiến thức và kỹ năng cơ bản cho cán bộ quản lý mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng

Đang thực hiện đúng tiến độ Hợp đồng

CS 02 - 23

Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu về chuyển đổi số cho các doanh nghiệm ngành xây dựng

CS 03 - 23

Xây dựng chương trình khung và biên soạn tài liệu ĐTBD kiến thức, kỹ năng cơ bản cho cán bộ ngành xây dựng về chuyển đổi số trong công tác quản lý dự án ĐTXD


 

Các đề tài khác

    ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207