DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2021

(AMC)
Chủ nhiệm: - Tình trạng: Hoàn thành
DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ 2021

STT

Tên đề tài

Thời gian

thực hiện

Sản phẩm

1

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng (CNĐT: ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Viện KTXD&ĐT) -  Mã số CS02-21

17/3/2021-31/8/2021

Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng. Bao gồm 16 tiết (02 ngày) với 06 chuyên đề.

2

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng tài chính đô thị cho các cấp chính quyền địa phương (CNĐT: ThS. Phạm Thị Thu Hiền – Viện KTXD&ĐT)Mã số CS03-21

15/4/2021-1/9/2021

Gồm 01 chương trình, 01 bộ tài liệu bồi dưỡng áp dụng cho các lớp mở tại Học viện và các địa phương theo nhu cầu thực tế của địa phương.

Chương trình bồi dưỡng tài chính đô thị cho các cấp chính quyền bao gồm 24 tiết (03 ngày), với 4 chuyên đề.

3

Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về phát triển và quản lý phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam (CNĐT: ThS. Đặng Thị Quỳnh Hoa – Viện QLPTĐT)Mã số 01-21

25/3/2021-31/5/2021

1. Case study về kinh nghiệm trong nước, quốc tế về xây dựng, phát triển, quản lý ĐTTM (8 tiết).

2. Case study về quy hoạch ĐTTM (8 tiết)

3. Case study về dự án ĐTTM (8 tiết)

4. Case study về đề án ĐTTM (8 tiết)

5. Video liên quan đến ĐTTM (8 tiết)

4

Cập nhật Kỹ năng chuyên sâu Đề xuất xây dựng chương trình phát triển đô thị lồng ghép tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu đáp ứng tình hình mới (2021-2030) và phù hợp với định hướng phát triển đô thị (CNĐT: TS. Ngô Thọ Hùng – Viện QLPTĐT)Mã số 06-21

05/2021-08/2021

1. Báo cáo tổng quan về tình hình triển khai kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh VN đến năm 2021.

2. Bộ tài liệu chuyên sâu về xây dựng chương trình phát triển đô thị lồng ghép tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu được cập nhật. Bộ tài liệu sẽ cập nhật các nội dung hướng dẫn chi tiết các bước và quy trình làm sao để lồng ghép được TTX và BĐKH vào chương trình PTĐT

5

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ thi công, cán bộ làm hồ sơ công trình, hồ sơ đáp ứng yêu cầu kiểm toán (CNĐT: ThS. Vũ Hoàng Ngọc – Khoa QLXD)Mã số CS05-21

5/2021-8/2021

Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ thi công, cán bộ làm hồ sơ công trình, hồ sơ đáp ứng yêu cầu kiểm toán. Bao gồm 40 tiết (05 ngày), với 06 chuyên đề.

6

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ làm công tác quản trị toà nhà chung cư (CNĐT: ThS. Nguyễn Đức Phương – Khoa QLXD)Mã số CS04-21

4/2021-7/2021

Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ làm công tác quản trị toà nhà chung cư. Bao gồm 24 tiết (03 ngày) với 05 chuyên đề.

7

Nghiên cứu, xây dựng chương trình tập huấn về chuyên môn, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục Kiến trúc, xây dựng kế hoạch, biên tập bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. (CNĐT: ThS. Nguyễn Minh Tú – Khoa Quản lý nhà và TTBĐS).Mã số CS07-21

6/2021-8/2021

1. Nội dung chương trình tập huấn phát triển nghề nghiệp liên tục.

- Nội dung cơ bản của Luật kiến trúc và nghị định 85/2020/NĐ-CP

- Giới thiệu một số QC, TC Luật Kiến trúc.

2. Bộ câu hỏi sát hạch, gồm:

- 280 câu hỏi trắc nghiệm (do hội KTS VN ban hành)

- Soạn 40 câu hỏi vấn đáp

Các đề tài khác

    ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207