DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRIỂN KHAI NĂM 2020

(AMC)
Chủ nhiệm: AMC - Tình trạng: Hoàn thành

TT

MÃ SỐ

TÊN ĐỀ TÀI

Chủ nhiệm đề tài

Năm nghiệm thu

Tóm tắt nội dung

I

 

 

 

 

 

1

CS 01-20

Lập mẫu Hồ sơ dự thầu (Hồ sơ đề xuất) của Học viện để tham gia đấu thầu các gói thầu dịch vụ đào tạo quy mô nhỏ theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

 Hợp đồng số 46/HĐKHCN-HVCBXD ngày 02/7/2020

ThS.Đinh Minh Tuấn


Tải về

Các đề tài khác

    ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207