Thư viện hình ảnh

Đảng viên AMC tham dự Hội nghị Quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cơ quan Trung ương
Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 200 cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị tại huyện Hoài Đức – Hà Nội
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai cho cán bộ TP. Hà Nội
Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp tại Cao Bằng
Hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt, trao đổi thảo luận, giải đáp các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài chính, tài sản
Bồi dưỡng kiến thức quản trị đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ tài chính
Bồi dưỡng tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu
Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc K15-16 năm 2023
AMC tổ chức cho 42 học viên Công ty thoát nước Hà Nội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nghiệp vụ đấu thầu nâng cao
Hội nghị sơ kết năm 2023 phía Hàn Quốc - Dự án Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng
Dự án VKC tham gia vào ngày hội đô thị Việt Nam trong phiên chuyển đổi số
Hội thảo giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật về BVMT có liên quan đến ngành Xây dựng năm 2023
Bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Quảng Nam theo Dự án "Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam"
12.	Khai giảng khóa Bồi dưỡng Tổng quan về đô thị thông minh tại Bắc Kạn theo Dự án "Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng"
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngành Xây dựng cho cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng và chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam
AMC gặp mặt tri ân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội thảo Nhà ở xã hội - Hướng tới phát triển bền vững
Lễ Ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quản lý phát triển đô thị - AMC với 3 đơn vị là Viện Chiến lược chuyển đổi số trực thuộc Hội truyền thông số Việt Nam, Viện Kiến trúc Nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Viện nghiên cứu
Đảng viên AMC tham dự Hội nghị Quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cơ quan Trung ương
Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 200 cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn phục vụ công tác nâng cấp đô thị tại huyện Hoài Đức – Hà Nội
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về chính quyền đô thị, quản lý phát triển đô thị, môi trường đô thị, chuyển đổi số trong quản lý đất đai cho cán bộ TP. Hà Nội
Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp tại Cao Bằng
Hội nghị tập huấn phổ biến, quán triệt, trao đổi thảo luận, giải đáp các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài chính, tài sản
Bồi dưỡng kiến thức quản trị đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ tài chính
Bồi dưỡng tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu
Hội thảo phát triển nghề nghiệp liên tục, ôn thi và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc K15-16 năm 2023
AMC tổ chức cho 42 học viên Công ty thoát nước Hà Nội tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nghiệp vụ đấu thầu nâng cao
Hội nghị sơ kết năm 2023 phía Hàn Quốc - Dự án Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng
Dự án VKC tham gia vào ngày hội đô thị Việt Nam trong phiên chuyển đổi số
Hội thảo giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật về BVMT có liên quan đến ngành Xây dựng năm 2023
Bồi dưỡng về phát triển đô thị bền vững tại Quảng Nam theo Dự án "Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam"
12.	Khai giảng khóa Bồi dưỡng Tổng quan về đô thị thông minh tại Bắc Kạn theo Dự án "Thành lập trung tâm hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng"
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngành Xây dựng cho cán bộ công chức, viên chức ngành Xây dựng và chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam
AMC gặp mặt tri ân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội thảo Nhà ở xã hội - Hướng tới phát triển bền vững
Lễ Ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quản lý phát triển đô thị - AMC với 3 đơn vị là Viện Chiến lược chuyển đổi số trực thuộc Hội truyền thông số Việt Nam, Viện Kiến trúc Nhiệt đới trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Viện nghiên cứu

Ảnh hoạt động Học viện Quý 4 năm 2023

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207