Xây dựng và đô thị

Điều kiện xây chung cư để bán lại

Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

Hỏi: (Trần Thị Hiếu - tranhieu020292@gmail.com)

Tôi xin hỏi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh xây dựng nhà chung cư để bán lại thì cần đáp ứng những điều kiện gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh xây dựng nhà chung cư để bán tại Việt Nam là hoạt động kinh doanh bất động sản; theo quy định tại Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Điều 4 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có vốn pháp định (vốn điều lệ) không thấp hơn 20 tỷ VN đồng.

Ngoài ra, khi triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư để bán thì doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đất đai, về quy hoạch, về đầu tư, về xây dựng, về nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Moc.gov.vn


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207