Xây dựng và đô thị

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt

Các lĩnh vực khác
Yêu cầu về nhân sự chủ chốt

Người hỏi: Pham Ngoc Ton - Ngocton07@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Hiện tôi là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu lựa chọn Nhà thầu tư vấn thiết kế BVTC cho 1 dự án giao thông. Trong hồ sơ mời thầu, phần nhân sự có yêu cầu đối với chức danh nhân sự bổ sung như sau: “Bố trí tối thiểu 01 Kỹ sư khảo sát/tính toán thủy văn, có số năm kinh nghiệm tối thiểu là 03 năm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật có liên quan”. Nhà thầu dự thầu có bố trí 01 nhân sự tốt nghiệp ngành Thủy văn – Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội có kinh nghiệm lớn hơn 3 năm và có chứng chỉ khảo sát địa hình còn hiệu lực. Quý cơ quan cho tôi hỏi, đối với nhân sự nêu trên có Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình có được coi là chứng chỉ phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành đối với chức danh Kỹ sư khảo sát/tính toán thủy văn theo Hồ sơ mời thầu hay không?

Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp thì “căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà bên mời thầu quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt như chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm kỹ thuật thi công, chủ nhiệm thiết kế bản vẽ thi công, đội trưởng thi công, giám sát kỹ thuật, chất lượng,... và số năm kinh nghiệm tối thiểu của nhân sự chủ chốt đó cho phù hợp”.

Do đó, xem xét vào tầm quan trọng, tính chất, quy mô công trình, giá trị gói thầu lớn, nhiều hạng mục có tính chất kỹ thuật thi công phức tạp, chủ đầu tư có thể yêu cầu trong hồ sơ mời thầu quy định nhân sự của nhà thầu đảm nhận vị trí kỹ sư khảo sát/tính toán thủy văn có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát được quy định tại Mục 1 Phụ lục VI. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


    Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3588)

 


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207