Xây dựng và đô thị

Trường hợp nào được bỏ phiếu hộ

Các lĩnh vực khác
Trường hợp nào được bỏ phiếu hộ

Người hỏi: Bà Lê Thanh Lan - TPHCM

Câu hỏi chi tiết:

Bà Lê Thanh Lan (TPHCM) vừa bị tai nạn gãy chân, không tiện đi lại. Bà Lan hỏi, trong đợt bầu cử sắp tới tôi có thể nhờ người thân viết hộ phiếu, bỏ hộ phiếu bầu cử không?

Về vấn đề này, Hội đồng bầu cử Quốc gia trả lời như sau:

Điều 69 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: Cử tri không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư. Trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. 


Nguồn trang: Chinhphu.vn (https://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Truong-hop-nao-duoc-bo-phieu-ho/430131.vgp)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207