Xây dựng và đô thị

Công trình nhà văn phòng trong dự án công nghiệp có được phân loại là công trình dân dụng không

Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng
Công trình nhà văn phòng trong dự án công nghiệp có được phân loại là công trình dân dụng không

Người hỏi: Nguyễn Thế Tôn - theton@thanhdoangroup.vn

Câu hỏi chi tiết:

Nhà văn phòng (trụ sở công ty, nhà làm việc, trụ sở làm việc) nằm trong dự án công nghiệp có được coi là công trình dân dụng không?

Công ty CP Đấu thầu xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thành Đoàn chúng tôi đang có ý định tham gia đấu thầu các gói thầu xây dựng công trình dân dụng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Nhưng chúng tôi chưa rõ mình đủ điều kiện về kinh nghiệm hay không vì có người cho rằng hợp đồng của chúng tôi không đáp ứng yêu cầu. Trong khi tra cứu các quy định của pháp luật hiện hành thì công trình hoàn toàn bảo đảm và đpá ứng về phân loại công trình.

Hiện tại chúng tôi chuyên thực hiện tổng thầu các dự án công nghiệp, trong dự án có công trình nhà văn phòng (cũng là trụ sở công ty bên chủ đầu tư). Tra cứu theo các quy định pháp luật thì công trình nhà văn phòng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu quy định về công trình dân dụng. Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành điều chỉnh như sau:

Tại Điểm e Khoản 2 Mục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định về phân loại công trình quy định rõ công trình dân dụng như sau: “Công trình thương mại, dịch vụ và trụ sở làm việc bao gồm: Công trình đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp; trung tâm thương mại, siêu thị; chợ; cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải khát và công trình tương tự khác; nhà phục vụ thông tin liên lạc: Bưu điện, bưu cục, nhà lắp đặt thiết bị thông tin;”.

Theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, tại Mục 3, 4 Ví dụ 4. Công trình công nghiệp của Phụ lục 3, ví dụ xác định cấp công trình ban hành kèm theo có chỉ rõ nhà điều hành, trạm y tế thuộc dự án công nghiệp là công trình dân dụng.

Như vậy, chiếu theo các quy định trên thì chúng tôi hoàn toàn có thể sử dụng hợp đồng công trình nhà văn phòng, nhà làm việc, trụ sở làm việc của doanh nghiệp làm hợp đồng tương tự khi dự thầu các gói thầu công trình dân dụng cùng cấp có đúng không? Vì thực tế, dù nằm trong dự án công nghiệp, nhưng kết cấu và công năng của nhà văn phòng hoàn toàn phù hợp với quy định công trình dân dụng.

Kính đề nghị quý cơ quan giải đáp cho chúng tôi rõ: Nhà văn phòng, nhà làm việc, trụ sở làm việc của doanh nghiệp, nhà điều hành công ty nằm trong dự án công nghiệp (dự án bao gồm nhiều công trình) có phải công trình dân dụng theo quy định của pháp luật hay không? Điều này sẽ giúp chúng tôi không còn băn khoăn khi sử dụng hợp đồng để thực hiện đấu thầu các công trình dân dụng cùng cấp.

Cục Giám định Trả lời:

Do không có hồ sơ cụ thể và nội dung thông tin cung cấp chưa đầy đủ nên Bộ Xây dựng không có cơ sở để trả lời chính xác. Tuy nhiên căn cứ nội dung câu hỏi, Bộ Xây dựng có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ tiết e Điểm 2 Mục I  Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, đối với công trình xây dựng độc lập sử dụng làm: nhà văn phòng; nhà làm việc; trụ sở làm việc; nhà điều hành công ty nằm trong dự án công nghiệp theo được phân loại là loại Công trình dân dụng.

 

Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3396)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207