Xây dựng và đô thị

Kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các lĩnh vực khác
Kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ngưởi hỏi:Lê Thị Hà - ketoan.jeilvina@gmail.com

Câu hỏi chi tiết:

Tôi đang làm tại công ty trụ sở thuê nhà xưởng tại KCN Đại Đồng, huyên Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, vốn đầu tư 100% FDI. Công ty chúng tôi đang có kế hoạch dự kiến đầu tư mở rộng, chuyển từ nhà xưởng đang đi thuê sang mua đất xây nhà xưởng.

Và tăng vốn điều lệ đang từ 500.000 USD  lên khoảng trên 1.000.000 USD, đồng thời bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Công ty chúng tôi muốn hỏi:

1. Công ty có thể đăng ký bổ sung được ngành nghề kinh doanh bất động sản không?

2. Khi Công ty không sử dụng hết nhà xưởng của mình có thể cho bên khác thuê lại được không? Và bên đó có thể xin được giấy phép đầu tư và giấy phép kinh doanh khi thuê lại xưởng của Công ty chúng thôi hay không?

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS Trả lời:

1. Theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản thì chỉ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản mới yêu cầu phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản. Trường hợp nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà xưởng thì đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

2. Việc cho thuê nhà xưởng không sử dụng hết phải thực hiện theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản hiện hành.

Đề nghị công dân Lê Thị Hà đối chiếu quy định của pháp luật với trường hợp của mình để thực hiện.

 

 

Nguồn trang: moc.gov.vn (https://moc.gov.vn/vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?chID=3413)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207