Xây dựng và đô thị

Trường hợp nào viên chức bị buộc thôi việc do nghỉ không lý do

Các lĩnh vực khác
Trường hợp nào viên chức bị buộc thôi việc do nghỉ không lý do

Người hỏi: Bà Huỳnh Thị Minh Thu - TPHCM

Nội dung hỏi chi tiết:

Theo quy định, trường hợp viên chức nghỉ liên tục 10 ngày không có lý do gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

Theo phản ánh của bà Huỳnh Thị Minh Thu (TPHCM), Nghị định 112/2020/NĐ-CP không còn quy định buộc thôi việc đối với viên chức nghỉ việc không có lý do. Bà Thu hỏi, trường hợp viên chức nghỉ liên tục 10 ngày không có lý do thì đơn vị xử lý viên chức như thế nào, có buộc thôi việc được không?

Trả lời:

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, trường hợp viên chức nghỉ liên tục 10 ngày không có lý do gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật buộc thôi việc.


Nguồn trang: Chinhphu.vn (http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Truong-hop-nao-vien-chuc-bi-buoc-thoi-viec-do-nghi-khong-ly-do/424725.vgp) 
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207