VIDEOS

Khai giảng Khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 cho đội ngũ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207