VIDEOS

Khai giảng Khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 cho đội ngũ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 17/12/2020, Bộ Xây dựng tổ chức khai giảng khóa ĐTBD về Quản lý xây dựng và phát triển đô thị dành cho các đối tượng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Đề án 1961 tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207