TRUNG TÂM DỊCH VỤ

Giám đốc Trung tâm: Trần Văn Trung, ĐT: (024) 33543518

Phó Giám đốc Trung tâm:

- Nguyễn Thanh Hà, ĐT: (024) 33543518

- Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy, ĐT: (024) 33543518

1.  Chức năng:

Trung tâm Dịch vụ có chức năng: tổ chức cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của Học viện thuộc các lĩnh vực: in sao tài liệu, phục vụ ăn trưa và cung cấp các dịch vụ khác nhằm đáp ứng các nhu cầu của cán bộ viên chức, học viên trong Học viện và ngoài xã hội.

Trung tâm có con dấu theo mẫu quy định, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật, theo sự phân công, phân cấp, ủy quyền về công tác tài chính kế toán của Giám đốc Học viện.

2. Nhiệm vụ:   

1.   Công tác in sao tài liệu

-   Thực hiện công tác sao chụp, gấp xếp, đóng, xén, hoàn thiện tài liệu phục vụ các lớp theo kế hoạch của các đơn vị trong Học viện;

-   Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản máy móc thiết bị được Học viện giao thực hiện công việc;

-   Gửi tài liệu đến địa điểm mở lớp theo yêu cầu của các đơn vị trong Học viện;

-   Thực hiện các dịch vụ về in ấn đối với các đối tác bên ngoài Học viện;

2.   Công tác phục vụ ăn trưa

-   Phục vụ ăn trưa cho cán bộ viên chức, giảng viên và học viên trong Học viện;

-   Sử dụng, quản lý và bảo quản tài sản, đồ dùng được trang bị tại bếp ăn tập thể của Học viện;

3.   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207