Ngày đăng 02/10/2023 | 12:00 AM

Thành phố Nam Định: Công bố quy hoạch phân khu I, phân khu II

Lượt xem: 218  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm), phân khu II (phân khu phía Bắc) của thành phố Nam Định là căn cứ pháp lý quan trọng để tổ chức quản lý quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng đô thị. Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả những tiềm năng để phát triển thành phố Nam Định theo hướng bền vững; tăng cường quản lý phát triển đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phù hợp với định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.


 

Lãnh đạo UBND thành phố Nam Định và đại diện các Sở, ngành trao bản ghi nhớ công bố quy hoạch phân khu trung tâm, phân khu phía Bắc.

 

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành các Quyết định số: 1792/QĐ-UBND và 1793/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu trung tâm và phân khu phía Bắc trên địa bàn thành phố Nam Định.

Theo đó, ranh giới lập Quy hoạch phân khu I (phân khu trung tâm) gồm toàn bộ địa giới hành chính 13 phường (Trần Tế Xương, Vị Xuyên, Quang Trung, Nguyễn Du, Vị Hoàng, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Trần Đăng Ninh, Bà Triệu, Năng Tĩnh, Trường Thi, Cửa Bắc) với tính chất là khu vực trung tâm đô thị hiện hữu, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục cấp tỉnh, các không gian văn hóa tâm linh, đô thị lịch sử với các hoạt động thương mại dịch vụ truyền thống mật độ cao. Quy hoạch phân khu I có diện tích 630,91ha; quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 141 nghìn người; đến năm 2040 khoảng 155 nghìn người; đến năm 2050 khoảng 170,3 nghìn người.

Quy hoạch phân khu II (phân khu phía Bắc) thành phố Nam Định gồm toàn bộ địa giới hành chính 4 phường: Lộc Vượng, Lộc Hạ, Hạ Long và Thống Nhất với diện tích khoảng 908,11ha; quy mô dân số hiện trạng khoảng 47.853 người; quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 59,1 nghìn người; đến năm 2040 khoảng 66,6 nghìn người; đến năm 2050 khoảng 75,6 nghìn người. Tính chất là khu vực phát triển các khu đô thị mới đan xen với các khu dân cư cũ hiện hữu; là khu vực tập trung trung tâm hành chính mới của thành phố, trung tâm y tế, thể dục thể thao, đào tạo, thương mại dịch vụ, là bộ mặt mới cho đô thị Nam Định; khu vực có giá trị cảnh quan đặc trưng gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

 


Bản đồ quy hoạch thành phố Nam Định đến năm 2040 tầm nhìn 2050 (Ảnh tư liệu).

 

Sau khi công bố Quy hoạch, UBND thành phố Nam Định đã ký biên bản ghi nhớ với đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi Trường, Giao thông vận tải; bàn giao hồ sơ Quy hoạch phân khu trung tâm và phân khu phía Bắc cho các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện việc công bố và quản lý quy hoạch theo quy định.

Văn Đạt /baoxaydung.com.vn
Lượt xem: 218  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207