Ngày đăng 27/09/2023 | 12:00 AM

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp tại Tập đoàn Cienco4

Lượt xem: 293  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 27/9/2023, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) đã tổ chức khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp Tập đoàn Cienco 4. Tới tham dự khai giảng khóa học có PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương – Phó Giám đốc Học viện AMC; ông Văn Hồng Tuân – Phó Tổng giám đốc kiểm chủ tịch đào tạo của Tập đoàn cùng hơn 100 học viên là cán bộ quản lý của Tập đoàn Cienco 4 trên toàn quốc.

Trong nền kinh tế hội nhập và phát triển hiện nay, ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp nhận rõ vai trò quan trọng của nguồn nhân lực và quan tâm đến vấn đề nâng cao năng lực cán bộ nhân viên. Nâng cao năng lực cán bộ là nâng cao sức cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp và bản thân cán bộ quản lý.

Ngày 27/9/2023, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) đã tổ chức khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp Tập đoàn Cienco 4. Tới tham dự khai giảng khóa học có PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương – Phó Giám đốc Học viện AMC; ông Văn Hồng Tuân – Phó Tổng giám đốc kiểm chủ tịch đào tạo của Tập đoàn cùng hơn 100 học viên là cán bộ quản lý của Tập đoàn Cienco 4 trên toàn quốc.

 

 

PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương – Phó Giám đốc Học viện AMC phát biểu tại khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp tại Tập đoàn Cienco4.

 

Trên cơ sở khảo sát thực tế tại đơn vị, chương trình đạo tạo được thiết kế phù hợp với thực tiễn, gắn với yêu cầu của Tập đoàn. Khóa học diễn ra trong 2 tuần từ 27/9/2023 đến 12/10/2023 (học các ngày trong tuần trừ thứ 7, CN), học viên học bằng hình thức học trực tiếp tại Tập đoàn và oline tới các điểm cầu là chi nhánh trên toàn quốc. Nội dung chương trình cụ thể như sau:

Quản trị chiến lược kinh doanh: Tổng quan về quản trị chiến lược; phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp; phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp; lựa chọn chiến lược; các chiến lược của doanh nghiệp; tổ chức thực hiện và đánh giá chiến lược

Lập kế hoạch - tổ chức thực hiện: Khái quát về lập kế hoạch; phương pháp lập kế hoạch; xác định mục tiêu; chuẩn bị nguồn lực; truyền đạt kế hoạch; phương pháp tổ chức công việc (quy trình, định biên nhân sự, lập mô tả công việc,…); tổ chức công việc cá nhân.

Quản trị nhân sự: Chiến lược, chính sách về nhân sựĐánh giá nhân sự; đào tạo và phát triển nhân sự; các chức năng quản trị trong doanh nghiệp; quản trị về doanh thu, chi phí, lợi nhuận; bản chất quản trị trong doanh nghiệp; những thách thức, khó khăn trong quản trị hoạt động DN.

Giải quyết vấn đề và ra quyết định: Quy trình giải quyết vấn đề; xác định vấn đề và nguyên nhân; công cụ trong giải quyết vấn đề; phương pháp ra quyết định hiệu quả; cơ sở ra quyết định; đánh giá hiệu quả các quyết định; các xung đột và cách giải quyết các xung đột trong lãnh đạo và quản lý.

Giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc: Giám sát quá trình thực hiện công việc của nhân viên; mục  đích và lợi ích của việc đánh giá hiệu quả làm việc; quy trình và công cụ thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc; cách xây dựng hệ thống KPI công việc; đánh giá hiệu quả làm việc theo tiêu chí.

Kỹ năng giao việc ủy quyền: Các bước ủy quyền và phân công công việc; các công việc không được ủy quyền; Mức độ ủy quyền; xử lý từ chối của nhân viên khi ủy quyển; các nguyên tắc ủy quyền công việc

Quản trị tài chính doanh nghiệp: Nguyên tắc về quản trị tài chính doanh nghiệp; chiến lược quản trị tài chính doanh nghiệp; nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp; kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Huấn luyện, kèm cặp nhân viên: Nguyên tắc huấn luyện và đào tạo nhân viên; cách đào tạo và phát triển Nhân viên dự phòng; các mong đợi của người học; quy trình hướng dẫn công việc; kèm cặp và lợi ích của kèm cặp nhân viên đối với người quản lý; các phương pháp kèm cặp; các kỹ năng cần thiết.

Tạo động lực cho nhân viên: Công cụ phân tích động lực; vai trò của doanh nghiệp và người quản lý; nghệ thuật động viên; các cách động viên nhân viên hiệu quả.

Quản trị sản xuất: Giới thiệu về quản trị sản xuất; vai trò của người quản lý trong quản trị sản xuất; dự báo nhu cầu sản phẩm; Hoạch định năng lực sản xuất; xác định địa điểm nhà máy; bố trí mặt bằng sản xuất và dịch vụ; hoạch định tổng hợp; hoạch định tồn kho.

Kỹ năng làm việc nhóm: Khái quát chung về làm việc nhóm; quan niệm về làm việc nhóm; đặc điểm làm việc nhóm; các yếu tố ảnh hưởng đến làm việc nhóm; kỹ năng làm việc nhóm; thiết lập mục tiêu cho nhóm; phối hợp và chia sẻ thông tin trong làm việc nhóm; kiểm soát quá trình làm việc nhóm; khuyến khích, tạo động lực trong làm việc nhóm; giải quyết mâu thuẫn/xung đột trong làm việc nhóm.

Với đội ngũ giảng viên của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng có trình độ chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm thực tế và có khả năng truyền đạt nội dung bài giảng một cách khoa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết và bổ ích. Khóa học giúp trang bị cho học viên một cách cơ bản và có hệ thống các nội dung, nguyên tắc cũng như những quy định pháp luật hiện hành, đồng thời có các kỹ năng, chiến lược, kế hoạt và quản trị nhân sự giúp cho công tác phát triển nhân sự quản lý một cách tôt nhất, góp phần phát triển Tập đoàn vững mạnh.

Lê Hảo
Lượt xem: 293  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207