Ngày đăng 28/09/2023 | 12:00 AM

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Lượt xem: 151  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Sáng ngày 28/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức "Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng"

Chuyển đổi số ngành Xây dựng là nội dung rất quan trọng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả để góp phần tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phầm, hàng hóa và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công của Bộ Xây dựng; chuyển đổi số phải được thực hiện một cách tổng thể, có lộ trình, tiến tới toàn diện và đồng bộ trong mọi lĩnh vực của ngành Xây dựng; xác định phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước là trung tâm của chuyển đổi số; xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số; thực hiện các giải pháp toàn diện để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, với quan điểm chỉ đạo này, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/07/2020 về việc Phê duyệt "Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030".

Thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng, Sáng ngày 28/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức "Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng". Tham dự và phát biểu khai giảng có TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC); tham dự và giảng dạy lớp bồi dưỡng có TS. Trần Minh - Phó hiệu trưởng Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng toàn thể các học viên của lớp học.

 


TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng.

 

Phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng, Giám đốc Trần Hữu Hà nhấn mạnh, để Việt Nam tiếp tục đổi mới, hội nhập, bứt phá, phát triển bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo, các cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước cần phải quyết tâm vào cuộc để xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, gắn với công tác cải cách hành chính; hoàn thành việc xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Giám đốc Trần Hữu Hà cho biết, chuyển đổi số của Bộ Xây dựng đã được triển khai đồng bộ, bám sát Kế hoạch Chuyển đổi số đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt hàng năm, thực hiện có hiệu quả bước đầu, chú trọng yếu tố con người, thể chế và công nghệ, lấy việc xây dựng dữ liệu và kết nối làm mục tiêu trước mắt. Bộ Xây dựng đã tích cực tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ Xây dựng về sự cần thiết của chuyển đổi số.

Với mong muốn Lớp Bồi dưỡng đạt chất lượng và mục tiêu đề ra, các giảng viên sẽ truyền đạt những thông tin, kiến thức cơ bản, sát với tình hình chuyển đổi số của Bộ Xây dựng để học viên dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ thực hiện. Đồng thời, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng chương trình của lớp học, tích cực nghiên cứu tài liệu để nắm chắc nội dung cơ bản.

Tham gia Lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được truyền đạt kiến thức về chuyển đổi số do TS.Trần Minh và cộng sự giảng dạy với các nội dung thuộc chuyên đề: Chuyển đổi số trên thế giới và tại Việt Nam; chuyển đổi số ngành Xây dựng Việt Nam; năng lực dữ liệu số trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; trao đổi thảo luận qua các ví dụ cụ thể.      

Đây đều là những nội dung hết sức thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và những kỹ năng cơ bản của chuyển đổi số cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc Bộ Xây dựng về tăng cường công tác chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Lớp Bồi dưỡng cũng dành thời gian để các học viên và chuyên gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Mục tiêu c thể của Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng đặt ra là hoàn thiện thể chế để phục vụ chuyển đổi số ngành Xây dựng đồng thời vận hành cập nhật Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu số; phối hợp với cơ quan quản lý xây dựng địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số cho một số lĩnh vực ưu tiên; lựa chọn một số đối tượng cụ thể trong phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng để ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số như: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS trong công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng; ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM trong các hoạt động đầu tư xây dựng công trình; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành đô thị thông minh, doanh nghiệp số; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng làm chủ công nghệ số.

Các nhiệm vụ chủ yếu được phân theo 06 nhóm, trong đó nhóm nhiệm vụ lựa chọn một số đối tượng cụ thể trong phạm vi quản lý Nhà nước của Ngành để ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số, bao gồm các nhiệm cụ thể: Xây dựng danh mục và ban hành các tiêu chuẩn, tiêu chí về đô thị thông minh; xây dựng danh mục và ban hành các tiêu chuẩn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM); xây dựng quy trình nhận hồ sơ, thẩm định các dự án được thiết kế trên nền tảng Mô hình thông tin công trình; xây dựng quy trình lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng trên nền tảng GIS; phối hợp với các Bộ/ngành, địa phương lựa chọn doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng để chuyển đổi số và hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng để chuyển đổi số.

Để chuyển đổi số thành công, đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin thuộc các đơn vị của Bộ Xây dựng cần được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số và an toàn an ninh mạng hàng năm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, thực hiện nhiệm vụ, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.


 

Toàn cảnh Lớp Bồi dưỡng.

Đỗ Diễm
Lượt xem: 151  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207