Ngày đăng 25/09/2023 | 12:00 AM

Gần 160 học viên tham gia Tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng, đô thị tại Vĩnh Phúc

Lượt xem: 142  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 25/9/2023, tại Vĩnh Phúc, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng, đô thị năm 2023 cho gần 160 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Thanh tra Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuốc tỉnh Vĩnh Phúc.

Hướng tới mục tiêu phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững, Vĩnh Phúc đang tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, cùng với đó là đẩy mạnh chỉnh trang đô thị… Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng ở Vĩnh Phúc có nhiều đột phá, thay đổi về tư duy, cách làm. Nguồn lực đầu tư được tập trung cho các công trình thuộc hạ tầng khung đô thị, phúc lợi xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng, đô thị còn nhiều hạn chế. Để đáp ứng yêu cầu quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, trật tự xây dựng cho đội ngũ cán bộ đang thực thi công vụ tại các phòng ban chuyên môn trên địa tỉnh.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, ngày 25/9/2023, tại Vĩnh Phúc, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng, đô thị năm 2023 cho gần 160 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Thanh tra Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố gồm: Lãnh đạo (người ký Quyết định xử lý vi phạm hành chính), Đội quản lý trật tự xây dựng (TP. Vĩnh Yên, TP. Phúc Yên), các cán bộ được giao công tác quản lý trật tự xây dựng; UBND các xã, phường, thị trấn gồm: Lãnh đạo (người ký Quyết định xử lý vi phạm hành chính), các cán bộ được giao công tác quản lý trật tự xây dựng trên bàn tỉnh. Tới tham dự khai giảng khóa học có ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại khóa Tập huấn, Ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng nói riêng là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước. Xử phạt vi phạm hành chính kịp thời, nghiêm minh, công khai, khách quan, đúng quy định của pháp luật không chỉ góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật mà còn có vai trò, ý nghĩa rất lớn trong việc bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự công bằng trong xã hội và bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm.

Ghi nhận những đóng góp của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị trong công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngành Xây dựng nói chung đồng thời khẳng định đối với Vĩnh Phúc, công tác nâng cao năng lực cán bộ trong xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng là một trong những nhiệm vụ được chú trọng tăng cường và thực hiện.

 

 

Toàn cảnh khóa Tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng, đô thị tại Vĩnh Phúc.

 

Khóa học diễn ra trong 05 ngày từ 25/9/2023-29/9/2023, giúp trang bị cho học viên một cách cơ bản và có hệ thống các nội dung, nguyên tắc cũng như những quy định pháp luật, đồng thời có các kỹ năng cần thiết về xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng điển hình như:

Khái quát, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

– Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13.

- Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định 16/2022/NĐ- CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử lý vi phạm hành chính về xây dựng.

- Và một số văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực có liên quan ( Đất đai, giao thông…)

Xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

- Nhận diện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng;

- Lập biên bản vi phạm trật tự xây dựng và ban hành Quyết định xử phạt;

- Các quy định về Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng;

- Kinh nghiệm giải quyết và áp dụng các văn bản pháp luật để xử lý vi phạm trật tự xây dựng và lĩnh vực liên quan.

- Kinh nghiệm giải quyết và áp dụng các văn bản pháp luật để xử lý vi phạm trạt tự xây dựng.

- Giải đáp các tình huống thực tiễn…

Đây là những nội dung trọng tâm nhất để có thể góp phần giúp Vĩnh Phúc phát triển đô thị bền vững. Đồng thời, là một trong những giải pháp chủ yếu giúp cho công tác quản lý xây dựng đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với đội ngũ giảng viên của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng có trình độ chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm thực tế và có khả năng truyền đạt nội dung bài giảng một cách khoa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết và bổ ích. Khóa đào tạo giúp trang bị cho học viên một cách cơ bản và có hệ thống các nội dung, nguyên tắc cũng như những quy định pháp luật, đồng thời có các kỹ năng cần thiết về xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng. Nội dung chương trình rất thiết thực bao gồm cả lý thuyết, thảo luận trao đổi các tình huống vướng mắc tại địa phương.

Lê Hảo
Lượt xem: 142  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207