Ngày đăng 14/09/2023 | 12:00 AM

Bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững tại Vĩnh Long

Lượt xem: 315  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhân rộng kết quả của Dự án“Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (Dự án VKC), ngày 14/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai Bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững thuộc Dự án Thành lập Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng với thành phần tham gia là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Sở ngành, thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030” (Đề án 950), Bộ Xây dựng đã làm việc, huy động sự hỗ trợ của các các cơ quan, tổ chức quốc tế nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 950 một cách hiệu quả. Theo đó, Bộ Xây dựng đã ký thỏa thuận với Bộ Giao thông, Đất đai và Hạ tầng Hàn Quốc (MOLIT), tiếp nhận Dự án “Thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ (gọi tắt là Dự án VKC).

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và năng lực của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC), Học viện đã được Bộ Xây dựng giao làm Chủ dự án VKC tại Quyết định số 387/QĐ-BXD ngày 12/5/2022. Dự án bao gồm 04 hợp phần, trong đó có hợp phần “Tăng cường năng lực đào tạo, trao đổi công nghệ và triển lãm công nghệ về đô thị thông minh”.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhân rộng kết quả của Dự án, ngày 14/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai Bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững thuộc Dự án Thành lập Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng với thành phần tham gia là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Sở ngành, thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Vĩnh Long.

 

 

Ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long phát biểu tại hóa bồi dưỡng.

 

Khóa học giúp cho cán bộ, công chức của tỉnh có những hiểu biết sâu rộng hơn về quản lý đô thị thông minh, góp phần Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung chương trình rất thiết thực bao gồm cả lý thuyết, thảo luận trao đổi các tình huống vướng mắc tại địa phương. Đây là khóa bồi dưỡng rất quan trọng, kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm vững những kiến thức, kỹ năng quản lý để áp dụng hiệu quả vào công việc thực tế của mình. 

Chương trình với các nội dung chính sau:

- Tổng quan, cách tiếp cận đô thị thông minh.

- Mô hình đô thị nén, đô thị xanh, sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu.

- Các giải pháp phát triển hạ tầng đô thị bền vững.

- Không gian công cộng, không gian mở thông minh.

- Giới thiệu mô hình đơn vị ở tiếp cận dịch vụ và giao thông trong 15 phút.

- Quy hoạch có sự tham gia.

- Phát triển không gian công cộng và kinh tế địa phương.

- Ứng dụng nền tảng GIS, Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) hỗ trợ phân tích lập quy hoạch.

Khóa đào tạo Bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ hoàn thiện thể chế, pháp luật về phát triển đô thị thông minh đồng thời nâng cao năng lực của các cơ quan hoạch định chính sách, các cấp quản lý tại các địa phương nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng

 

Toàn cảnh khóa Bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững tại Vĩnh Long.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 315  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207