Ngày đăng 12/09/2023 | 12:00 AM

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại Hà Giang

Lượt xem: 214  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 12/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Hà Giang tổ chức Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại Hà Giang. Tới tham dự khai giảng khóa tập huấn có ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng cùng 66 học là chuyên viên các Sở: Văn hoá, thể thao và du lịch; Giao thông vận tải; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Giang; lãnh đạo và chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Giao thông; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; cán bộ Trung tâm Quy hoạch xây dựng; Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

Nhằm cập nhật kiến thức pháp luật xây dựng mới nhất, cũng như nâng cao kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực đấu thầu, nhà ở và kinh doanh bất động sản, ngày 12/9/2023, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Hà Giang tổ chức Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại Hà Giang. Tới tham dự khai giảng khóa tập huấn có ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Xây dựng cùng 66 học là chuyên viên các Sở: Văn hoá, thể thao và du lịch; Giao thông vận tải; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố Hà Giang; lãnh đạo và chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Giao thông; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; cán bộ Trung tâm Quy hoạch xây dựng; Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;  Lãnh đạo và chuyên viên các Ban Quản lý dự án các huyện, thành phố Hà Giang.

Trong 02 ngày (từ 12/9/2023 - 13/9/2023), các học viên tham gia khóa Tập huấn sẽ được cập nhật những nội dung liên quan lĩnh vực đấu thầu, nhà ở và kinh doanh bất động sản, cụ thể như sau: 

Kiến thức pháp luật về đấu thầu gồm: Luật Đấu thầu 2013; Luật số 03/2022/QH15; tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành; Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) theo thông tư 08/2022/TT-BKHĐT với nội dung: Hướng dẫn chi tiết về; lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của các loại gói thầu; mua sắm hàng hóa, Phi tư vấn, Tư vấn, Xây lắp.

Lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản sẽ đi sâu vào nội dung các nghị định: Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; các thông tư hướng dẫn.

 

 


Toàn cảnh khóa Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại Hà Giang.

 

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, sẽ truyền đạt kiến thức cho học viên nhiệt tình thông qua phương pháp giảng dạy tích cực cùng nhiều bài tập tình huống cụ thể, thiết thực và bổ ích. Học viên tham gia khóa tập huấn, sẽ dễ dàng nắm bắt nội dung nhằm trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản, cần thiết góp phần nâng cao các kỹ năng tổ chức và thực hiện công tác tại địa phương. Để  đảm bảo tính thiết thực, khoa học, hợp lý giữa kiến thức và kỹ năng, chương trình được xây dựng với nội dung bám sát chức trách, nhiệm vụ; không trùng lặp với chương trình bồi dưỡng khác và kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung cho phù hợp. Ngoài ra, trong quá trình học, giảng viên sẽ trao đổi những vướng mắc tại địa phương khác, để học viên tham khảo và áp dụng vào công tác tại đơn vị và địa phương của mình góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương.

Thông qua khóa tập huấn này, sẽ giúp cho các cán bộ làm công tác xây dựng nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng cũng như hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Khóa đào tạo được cấp chứng nhận hoàn thành đối với những học viên đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 214  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207