Ngày đăng 20/02/2023 | 12:00 AM

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Nâng cao năng lực chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng

Lượt xem: 568  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ. Việc nâng cao năng lực chuyên môn về quy hoạch xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa được coi là nhiệm vụ hàng đầu. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về Quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025.

 

Chiều ngày 17/2, tại Hải Phòng, tổ chức Hội nghị toàn quốc về Quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) Lê Minh Hoan và Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia gồm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn. Về phía đại diện thành phố Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Thọ cùng các đại biểu đến từ Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tại Hội nghị, nhiệm vụ quy hoạch được xác định là tiêu chí quan trọng nhằm mục đích hình thành hình thái làng xã NTM, bền vững trong xây dựng, nâng cao đời sống nhân dân. Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM mới giai đoạn 2021-2025 có nhiều nội dung liên quan đến xây dựng NTM gắn với với quá trình đô thị hóa.

Đây được coi là định hướng xuyên suốt trong xây dựng và phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025, đến năm 2030 theo mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Vừa qua, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan thực hiện, triển khai nhiều giải pháp thiết thực, tạo được sự chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, trong công tác lập, quản lý quy hoạch NTM, xây dựng NTM làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Tuy nhiên, một số địa phương triển khai quy hoạch còn hạn chế, việc bảo vệ, phát huy không gian kiến trúc truyền thống, di tích văn hóa lịch sử chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Ngoài ra, tốc độ đô thị hóa nhanh cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các vùng ven đô, vùng nông thôn, dẫn đến có sự thay đổi về mặt xã hội, văn hoá, lối sống tác động đến các vấn đề xây dựng.

Để khắc phục những hạn chế trên, một trong những giải pháp được nhiều địa phương triển khai đó là nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức (CBCC) về quy hoạch nông thôn cấp huyện xã, đáp ứng mục tiêu xây dựng NTM. Bởi chính đội ngũ này có vai trò rất quan trọng trong tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách.

Hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn là rất cấp thiết. Các CBCC sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Những cán bộ quản lý có đủ năng lực với tác phong chuyên nghiệp sẽ góp phần xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, sự nhận thức về nhu cầu bồi dưỡng của CBCC cấp xã đối với xây dựng NTM chưa thực sự phù hợp với yêu cầu chức trách, nhiệm vụ của các nhóm đối tượng. Chính vì vậy việc tham gia nhiều chương trình bồi dưỡng trước đây chủ yếu là để đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ, chức danh mà chưa thực sự gắn với yêu cầu công việc của từng vị trí việc làm.

Mặt khác, nội dung, tài liệu cho chương trình cũng chưa phù hợp với đối tượng học, còn trùng lặp, nặng về lý thuyết, thiếu bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành xây dựng NTM.TS. Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện AMC khẳng định: “Cần phải hoàn thiện thể chế, chính sách bồi dưỡng CBCC huyện, xã đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM”.

 

Bên cạnh đó, ý thức, trách nhiệm học tập của một bộ phận CBCC cấp xã còn hạn chế, tham gia các chương trình chủ yếu chỉ để đủ tiêu chuẩn về bằng cấp, chứng chỉ theo quy định mà xem nhẹ việc cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết cho xây dựng NTM.

Những nguyên nhân đã được chỉ ra ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Do vậy, để đạt được mục tiêu xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo thì việc đổi mới, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng CBCC cấp xã được coi là nhiệm vụ rất quan trọng.

Tại buổi Hội nghị, TS. Trần Hữu Hà, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng (AMC) khẳng định: Cần phải hoàn thiện chính sách bồi dưỡng CBCC cấp huyện, xã đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM.

Dựa trên các quy định của Trung ương, UBND các địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và có chế độ khuyến khích CBCC cấp xã nâng cao trình độ, năng lực công tác để đáp ứng nhiệm vụ trong từng lĩnh vực được phân công. Đồng thời, có kế hoạch, đề án đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, cần có quy định và hướng dẫn xây dựng các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã phù hợp.

“Các nội dung, tài liệu bảo đảm kết hợp giữa lý luận, thực tiễn, kiến thức, kinh nghiệm, tránh trùng lắp và phải bổ sung, cập nhật phù hợp tình hình thực tế. Đặc biệt chú ý bồi dưỡng kỹ năng giải quyết các tình huống cụ thể, nhất là đối với CBCC cấp xã là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi thuộc các đối tượng đặc thù cần có tài liệu phù hợp, hiệu quả”, TS. Hà nhấn mạnh.

Đối với yêu cầu từ phía giảng viên thì cũng cần quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn khi tham gia giảng dạy. Có các cơ chế đánh giá hiệu quả công tác bồi dưỡng CBCC sau mỗi khóa học…

Trong nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước về “Giải pháp quy hoạch, kiến trúc nông thôn phục vụ xây dựng NTM ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025” của mình, PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương - Phó Giám đốc Học AMC có chia sẻ: Cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương, nâng cao nhận thức của các nhà tư vấn lập quy hoạch, đội ngũ CBCC, viên chức quản lý quy hoạch xây dựng NTM về biến đổi khí hậu. Tăng cường phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, trang bị kiến thức cho người dân, cộng đồng, xây dựng các hệ thống cảnh báo ở những vùng thường xuyên hứng chịu thiên tai.

 


Hội nghị toàn quốc về Quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025.

 

Tại Hội nghị toàn quốc về Quy hoạch xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021-2025, nhiều đại biểu cùng đã thống nhất việc đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp huyện, xã vững mạnh về chính trị, có đạo đức, lối sống trong sạch, có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM là một trong những yêu cầu bức thiết hiện nay.

Năm 2023, cả nước phấn đấu có khoảng 78% xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 25% số xã đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu; có ít nhất 270 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng ít nhất 15 đơn vị cấp huyện so với năm 2022), có 7 - 8 tỉnh/thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 

baoxaydung.com.vn
Lượt xem: 568  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207