Ngày đăng 16/02/2023 | 12:00 AM

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc ngành Xây dựng

Lượt xem: 727  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2022/TT-BXD quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

 

Thông tư nêu rõ yêu cầu chung về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ phải tuân thủ các nguyên tắc, yêu cầu ban hành chế độ báo cáo định kỳ quy định tại Điều 5 và Điều 11 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Bảo đảm tính rõ ràng, công khai, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu báo cáo, tính an toàn, an ninh và tính bảo mật theo quy định pháp luật; bảo đảm khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định yêu cầu đối với cơ quan, tổ chức gửi báo cáo: Thu thập, tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu báo cáo đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo yêu cầu; kịp thời điều chỉnh, bổ sung thông tin, số liệu theo yêu cầu trong trường hợp cơ quan nhận báo cáo trả lại trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Xây dựng.

Yêu cầu đối với cơ quan nhận báo cáo: Kiểm tra, tổng hợp thông tin, số liệu từ các báo cáo gửi đến, duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền; kịp thời trả lại, hướng dẫn và yêu cầu cơ quan gửi báo cáo điều chỉnh, bổ sung đối với những báo cáo không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác.

Thông tư quy định, chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực xây dựng được chia thành các lĩnh vực cụ thể như đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản…

Trong đó, đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng: Báo cáo tình hình quản lý hoạt động xây dựng; Báo cáo về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý an toàn trong thi công xây dựng; Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Đối với lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật: Báo cáo tình hình phát triển đô thị; Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; Báo cáo về tình hình quản lý cây xanh đô thị; Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn; Báo cáo tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm của các đô thị...

Lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản: Báo cáo tổng hợp các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp/công nhân khu công nghiệp trên địa bàn; Báo cáo tình hình quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Báo cáo tình hình quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của cơ quan quản lý nhà ở công vụ...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2023.

Tuyết Hạnh/baoxaydung.com.vn
Lượt xem: 727  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207