Ngày đăng 04/01/2023 | 12:00 AM

AMC nghiệm thu Bộ tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên

Lượt xem: 225  |  Chia sẻ: 0
(AMC) AMC nghiệm thu Bộ tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên

Ngày 30/12/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) đã tiến hành họp nghiệm Bộ tài liệu ”Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên”. TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện là chủ tịch Hội đồng.

Báo cáo trước Hội đồng, Chủ nhiệm nhiệm vụ Ths. Nguyễn Thị Thu Nhàn cho biết, nhiệm vụ xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thẩm kế viên xây dựng được Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị triển khai và hoàn thiện trong năm 2021 với 4 bộ chương trình và tài liệu dành cho 4 hạng chức danh nghề nghiệp thẩm kế viên (hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV). Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, theo đó chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, mỗi chuyên ngành có 01 chương trình. Do vậy, Học viện giao Viện Kinh tế xây dựng và đô thị là đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình, bộ tài liệu nhằm đáp ứng và hoàn thiện hơn nữa chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên theo quy định mới.

Mục tiêu chung nhằm giúp các cá nhân, đơn vị nắm và hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của người thẩm kế viên. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức chuyên ngành Xây dựng, đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh thẩm kế viên.

 

Hình ảnh tiêu biểu của buổi họp nghiệm thu

 

  Sản phẩm của Nhiệm vụ: 01 bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức với 09 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết bài thu hoạch (tổng số 240 tiết), được bố cục thành 03 phần:

- Phần I: Kiến thức về  quản lý nhà nước ngành xây dựng (gồm 2 chuyên đề)

+ Tổng quan về ngành xây dựng và chính sách pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng;

+ Hội nhập quốc tế trong xây dựng, xu hướng phát triển và những tiến bộ trong lĩnh vực khoa học - công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng

- Phần II: Kiến thức chuyên ngành, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng liên quan (gồm 07 chuyên đề)

+ Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và định mức, đơn giá xây dựng công trình

+ Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

+ Quản lý định mức, đơn giá xây dựng công trình và đo bóc khối lượng xây dựng công trình

+ Kỹ năng thiết kế, lập dự toán xây dựng và thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng

+ Kỹ năng thẩm định trong công tác lựa chọn nhà thầu  

+ Một số kỹ năng bổ trợ cho thẩm kế viên xây dựng trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ

+ Xây dựng văn hóa tổ chức và đạo đức nghề nghiệp

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và báo cáo thu hoạch.

Phát biểu tại Hội nghị, các ủy viên Hội đồng đánh giá cao việc biên soạn của nhóm tác giả. Tài liệu được biên soạn công phu đã bao phủ được các yêu cầu chung của chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên mà một Thẩm kế viên cần được trang bị từ Công tác quản lý nhà nước của ngành xây dựng, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp . Tuy nhiên, ban soạn thảo cần rà soát lại các mục lục tài liệu tham khảo để loại bỏ những thông tư, nghị định cũ đã hết liệu lực, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng TS. Trần Hữu Hà nhất trí với các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu ban chủ nhiệm đề tài khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm của đề tài.

Với những kết quả đã đạt được, bộ tài liệu “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Thẩm kế viên, đã được Hội đồng nghiệm thu nhất trí nghiệm thu, xếp loại Xuất sắc./.

 

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

 

Admin
Lượt xem: 225  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207