Ngày đăng 24/11/2022 | 12:00 AM

Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm tổ chức tại AMC

Lượt xem: 180  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 24/11/2022, Bộ Xây dựng (BXD) giao Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức ’’Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm’’ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng.

Trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng và yêu cầu mới trong xây dựng và phát triển bền vững đất nước, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho đội ngũ công chức nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Bộ Xây dựng quan tâm.

Ngày 24/11/2022, Bộ Xây dựng (BXD) giao Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức ’’Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm’’ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng.

Tới dự Hội nghị có Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng; TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; TS. Vũ Văn Thái - nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức biên chế - Bộ Nội vụ, cùng đông đủ học viên là lãnh đạo các đơn vị; trưởng, phó phòng, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ thuộc các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

 

Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng phát biểu khai giảng Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Ths. Nguyễn Thi Thu Hằng - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng cho rằng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức là kế hoạch hàng năm của Bộ Xây dựng, Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị chủ trì, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là đơn vị thực hiện. Các nội dung liên quan đến đào tạo cán bộ công chức, viên chức liên quan đến vị trí việc làm cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức là một trong những giải pháp căn bản để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, chính vì vậy, chúng tôi đã xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện hiện nay. Từ những yêu cầu thực tế đặt ra, Bộ Xây dựng đã giao cho Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối để triển khai Hội nghị tập huấn này. Nhằm giúp các đơn vị giải quyết được các nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, biên chế, xây dựng vị trí việc làm và các quy định mới về chính sách lao động tiền lương, Bà yêu cầu các học viên nghiêm túc tiếp thu những kiến thức mới, khuyến khích các học viên trao đổi, thảo luận những vấn đề thực tiễn đang vướng mắc, tập trung nêu những tình huống, gợi mở giải quyết vấn đề, tăng cường hỏi đáp với phương pháp tư duy hội nhập ở từng đơn vị để vận dụng vào trong công việc một cách hiệu quả nhất.

Trong 02 ngày tham gia Hội nghị, các học viên sẽ được cập nhật những nội dung liên quan về: Quy định về công tác tổ chức bộ máy, biên chế; xây dựng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quy định về chính sách lao động tiền lương; quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử; quy định về công tác đào tạo bồi dưỡng; quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... cho cán bộ công chức, viên chức.

Đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm là cách tiếp cận phù hợp để nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức nói chung và công chức ngành Xây dựng nói riêng. Đây là một trong những hình thức bồi dưỡng được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm có những điểm khác biệt với những ưu thế riêng so với cách truyền thống; là quá trình phát triển năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức xây dựng và phát triển những năng lực mà một vị trí việc làm cần phải đáp ứng, tạo được sự thay đổi về chất trong toàn bộ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm


 


Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 180  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207