Ngày đăng 31/10/2022 | 12:00 AM

Dự án nào chủ đầu tư phải dành quỹ đất xây nhà ở xã hội?

Lượt xem: 530  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Pháp luật về nhà ở đã quy định yêu cầu chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị mới phải dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội (dành 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án để xây dựng nhà ở xã hội).


 

Ảnh minh họa (nguồn: TL).

 

Theo phản ánh của ông Trần Phi Long, Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định đối tượng áp dụng là "Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước, nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại; đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo dự án để cho thuê, cho thuê mua, bán cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở".

Khoản 4 Điều 3 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 giải thích: "Nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường".

Ông Long hỏi, dự án khu dân cư, khu đô thị do Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư và sẽ đấu giá quyền sử dụng đất (đất ở) thì có phải bố trí nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Do ông Long không cung cấp đầy đủ thông tin về dự án khu dân cư nên Bộ trả lời về nguyên tắc như sau:

Tại Khoản 2 Điều 16 Luật Nhà ở năm 2014 có quy định: "Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ".

Tại Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định:

Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng nông thôn; quy hoạch phát triển khu công nghiệp; quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, trường dạy nghề (trừ viện nghiên cứu khoa học, trường phổ thông dân tộc nội trú công lập trên địa bàn), UBND cấp tỉnh có trách nhiệm căn cứ vào nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt để bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội; chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của từng dự án xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phát triển nhà ở xã hội.

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP quy định: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại 1 hoặc từ 5ha trở lên tại các đô thị loại 2 và loại 3 phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội.

Như vậy, pháp luật về nhà ở đã quy định yêu cầu chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị mới phải dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội (dành 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án để xây dựng nhà ở xã hội).

Đề nghị ông nghiên cứu, đối chiếu trường hợp của mình với các quy định của pháp luật nêu trên.

nguồn:https://baoxaydung.com.vn/du-an-nao-chu-dau-tu-phai-danh-quy-dat-xay-nha-o-xa-hoi-342994.html

 

By Khanh Phuong
Lượt xem: 530  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207