Ngày đăng 19/07/2022 | 12:00 AM

AMC bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành xây dựng các chương trình, đề án phát triển thành phố xanh, thông minh, hiện đại

Lượt xem: 697  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 19/7/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tiếp tục phối hợp với Sở Nội Vụ Hà Nội tổ chức “Khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành xây dựng các chương trình, đề án phát triển thành phố xanh, thông minh, hiện đại”.

Tham dự khai giảng Khóa học có TS. Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và đại diện Sở Nội vụ Hà Nội cùng hơn 30 học viên là Phó Giám đốc các Sở và tương đương; Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và đội ngũ cán bộ quy hoạch các chức danh trên tại địa bàn Hà Nội.


 

TS. Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng

 

Phát biểu khai giảng Khóa bồi dưỡng, TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện cho biết: Nhằm nâng cao kiến thức tổng quan, bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược trong tham mưu hoạch định chính sách đối với đội ngũ lãnh đạo các Sở và cơ quan tương đương Sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch quận, huyện, thị xã để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 “Phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao” được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII - Đảng bộ Thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020 - 2025), UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ Thành phố phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng thiết lập Chương trình bồi dưỡng về quản lý và phát triển đô thị cho đối tượng là cán bộ Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý, bao gồm 02 chương trình:

Chương trình 1: Xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại có sức cạnh tranh cao (dành cho Giám đốc các Sở và tương đương; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và đội ngũ cán bộ quy hoạch các chức danh này).

Chương trình 2: Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành xây dựng các chương trình, đề án phát triển thành phố xanh, thông minh, hiện đại (dành cho Phó Giám đốc các Sở  và tương đương; Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và đội ngũ cán bộ quy hoạch các chức danh này).

Các lớp thuộc chương trình 1 đã được Học viện phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức triển khai vào tháng 3/2022 và được UBND TP. Hà Nội đánh giá cao.

Hôm nay, Học viện phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội khai giảng khóa bồi dưỡng thứ hai thuộc chương trình 2 diễn ra trong 5 ngày. Trước đó vào ngày 12/7/2022 cũng đã diễn ra khóa học thứ nhất thuộc chương trình 2.

 


TS. Trương Văn Quảng - Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam tham gia giảng dậy khóa học.

 

Tham gia giảng dạy cho khóa học là các chuyên gia về quy hoạch, phát triển đô thị thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, Ban Chỉ đạo TW về quy hoạch vùng thủ đô và các chuyên gia đến từ quốc tế sẽ truyền đạt nội dung thuộc các chuyên đề: Khái niệm về đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; các định hướng chiến lược, quy định của pháp luật về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; khái quát chung về chương trình, đề án phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh theo quy định của pháp luật; bài học, kinh nghiệm trong và ngoài nước về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; Nhận diện các vấn đề thực tiễn của thành phố Hà Nội về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; yêu cầu phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong quy hoạch thành phố Hà Nội; một số vấn đề trong quá trình nghiên cứu quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 theo định hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; cách tiếp cận xây dựng chương trình phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh; quy trình tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện Lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tăng trường xanh, đô thị thông minh; vai trò của các sở, ngành, ban quản lý dự án, đơn vị sự nghiệp trong xây dựng và triển khai chương trình, đề án phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh; thực tiễn phát triển đô thị và yêu cầu tư duy liên ngành trong quản lý - Kinh nghiệm trong và ngoài nước về tư duy phối hợp liên ngành trong quản lý phát triển đô thị; cách tiếp cận xây dựng Đề án phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh; Một số giải pháp công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh; giới thiệu một số chương trình phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh trong và ngoài nước; thực hành: mô phỏng phát triển đô thị trên máy tính. 

Học viên tham dự khóa học sẽ nhận được nhiều kiến thức quý báu về xây dựng, phát triển thành phố xanh, thông minh, hiện đại. Khóa học cũng có nhiều nội dung trao đổi, thảo luận các vấn đề thực tiễn ở địa phương và thực hành thực tế trên phần mềm mô hình mô phỏng phát triển đô thị.

 


Toàn cảnh khóa học.Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với học viên tại khóa bồi dưỡng.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thi
Lượt xem: 697  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207