Ngày đăng 27/06/2022 | 12:00 AM

Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản cho Công ty điện lực Vĩnh Long

Lượt xem: 89  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 20/4/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Công ty điện lực Vĩnh Long tổ chức khai giáng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản cho 50 học viên là các phó giám đốc, trưởng phó phòng, nhân viên của công ty.

Nhằm trang bị cho các cán bộ làm công tác đấu thầu và công tác liên quan đến đấu thầu tại các đơn vị, doanh nghiệp những kiến thức cơ bản và cập nhật những Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu mới nhất góp phần nâng cao hiệu quả làm việc trong công tác đấu thầu ngày một tốt hơn. Ngày 20/4/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Công ty điện lực Vĩnh Long tổ chức khai giáng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản cho 50 học viên là các phó giám đốc, trưởng phó phòng, nhân viên của công ty.

 

 

Cán bộ nhân viên Công ty điện lực Vĩnh Long tham dự khóa bồi dưỡng.

 

Trong 03 ngày từ 27/6/2022 đến 29/6/2022 các học viên sẽ được học các chuyên đê chính như sau: 

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu: Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu; quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước; quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam; tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án; các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu; các đối tượng áp dụng; nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu: Quy trình lựa chọn danh sách ngắn; quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp; quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; quy trình chào hàng cạnh tranh; quy trình chỉ định thầu; quy trình mua sắm trực tiếp; quy trình tự thực hiện; quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn; quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng: Khái niệm về đấu thầu qua mạng; mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng; kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam; Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng; quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng; trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

Chuyên đề 5: Hợp đồng: Nguyên tắc chung của hợp đồng; hồ sơ hợp đồng; điều kiện ký kết hợp đồng; nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng; bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu: Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu; giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu; xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

Tham gia khóa học này, các học viên sẽ được truyền đạt kiến thức bởi đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm thực tế đồng thời có phương pháp giảng dạy khoa học. Ngoài việc truyền đạt những kiến thức chuyên môn, giảng viên còn hướng dẫn cách xử lý các tình huống để cùng trao đổi, thảo luận nhằm giúp học viện nắm vững những kiến thức cơ bản để xây dựng được kế hoạch và hiểu rõ các quy trình trong công tác đấu thầu, từ đó vận dụng vào trong công tác chuyên môn tại đơn vị một cách linh hoạt, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả trong công tác đấu thầu, cũng như bảo đảm cho các cuộc đấu thầu được diễn ra minh bạch, công bằng, có tính cạnh tranh lành mạnh.

Căn căn cứ vào quá trình học tập, cũng như kết quả làm bài kiểm tra cuối khóa, Học viện sẽ cấp chứng chỉ, chứng nhận cho những học viện đạt yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật./

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 89  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207