Ngày đăng 23/06/2022 | 12:00 AM

Học viện AMC phối hợp với Sở Xây dựng Quảng Trị tập huấn phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật

Lượt xem: 96  |  Chia sẻ: 0
(AMC) 23/6/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 140 học viên.

Nhằm giúp các cơ quan quản lý, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt trong việc quản lý, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình xây dựng theo Luật Xây dựng có hiệu quả. Ngày 23/6/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 140 cán bộ các phòng ban chuyên môn, công chức xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự lế khai giảng, về phía Sở Xây dựng Quảng Nam có: Ông Văn Đức Lợi – Phó Giám đốc Sở Xây dựng; về phía Học viện có ông Nguyễn Tiến Dân – Giám đốc Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Trung.

 


Toàn cảnh khóa học.

 

Trong 02 ngày từ 23-24/6/2022, các học viên sẽ được giới thiệu một số nội dung của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo tri công trinh xây dựng, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phi đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2020/ NĐ-CP ngày 03/3/2021 hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án dầu tư xây dựng. Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi nghị định 37/2015/ NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.

Bên cạnh đó, nhằm giúp học viên hiểu rõ những quy định mới về Luật Kiến trúc, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các văn bản hướng dẫn của 03 Luật nói trên như: Nghị định số: 85/2020/ NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của luật kiến trúc; Thông tư 03/2020/TT-BXD quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc; Nghị định 30/2021/NĐ-CP ngày sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01-04-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh việc lĩnh hội kiến thức nằm trong các Luật và Nghị định trên, học viên còn được phổ biến nội dung các thông tư hướng dẫn những Nghị định này. Đồng thời học viên sẽ có khoảng thời gian để trao đổi thảo luận các tình huống thường xuyên xẩy ra tại địa phương mình và được giải đáp mọi vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong công tác chuyên môn. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng cũng như hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thi
Lượt xem: 96  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207