Ngày đăng 16/06/2022 | 12:00 AM

AMC đào tạo Pháp luật về đầu tư Khu công nghiệp cho cán bộ nhân viên công ty Capitaland - Việt Nam

Lượt xem: 97  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 16/6/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tiếp tục đào tạo khóa học thứ 3 cho Công ty TNHH Bất động sản Capitaland - Việt Nam với nội dung về những quy định của Pháp luật về Đầu tư khu công nghiệp cho cho 30 cán bộ nhân viên của công ty theo hình thức online và trực tiếp tại văn phòng công ty.

Nhằm tạo điều kiện để người quản lý doanh nghiệp và cán bộ pháp chế trong doanh nghiệp tiếp cận về Luật Đầu tư, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Ngày 16/6/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tiếp tục đào tạo khóa học thứ 3 cho Công ty TNHH Bất động sản Capitaland - Việt Nam với nội dung về những quy định của Pháp luật về Đầu tư khu công nghiệp cho cho 30 cán bộ nhân viên của công ty theo hình thức online và trực tiếp tại văn phòng công ty.

Ngày 22/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2018, thay thế cho Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

 

 

 

Toàn cảnh khóa học tại Công ty TNHH Bất động sản Capitaland - Việt Nam

 

Theo đó, Nghị định nêu rõ Khu công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo pháp luật về đầu tư. Khu công nghiệp được thành lập tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư. Khu kinh tế là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo pháp luật về đầu tư.

Đối tượng, nguyên tắc và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư. Nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, hỗ trợ về tuyển dụng lao động và các vấn đề liên quan khác trong triển khai thực hiện dự án.

Nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và nhà đầu tư thuê đất, thuê lại đất đã có hạ tầng trong khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với đầu tư vào khu công nghiệp, ưu đãi áp dụng theo địa bàn và ngành, nghề theo quy định pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ về thủ tục hành chính, tư vấn kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin hợp tác đầu tư.

Với đội ngũ giảng viên đến từ Học viện và Vụ Quản lý các khu kinh tế- Bộ Kế hoạch và đầu tư, có trình độ chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm giảng dậy, phương pháp giảng dạy khoa học sẽ truyền đạt nội dung khóa học một cách cô đọng nhất. Những bài học thực tiễn về phát triển khu công nghiệp và các tình huống mà giảng viên thường xuyên đưa ra để cùng các học viên trao đổi thảo luận và giải đáp các khó khăn, vướng mắc mà các học viên thường gặp khi làm việc chuyên môn của mình đã được đánh giá rất cao từ phía công ty. Kết thúc khóa học này, học viên sẽ lĩnh hội những vấn đề chung về đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, chuyển đổi khu công nghiệp sang phát triển khu đô thị-dịch vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và dễ dàng vận dụng kiến thức đã học vào trong công việc liên quan của bản thân.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 97  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207