Ngày đăng 08/06/2022 | 12:00 AM

AMC phối hợp với Sở Xây dựng Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

Lượt xem: 153  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Để kịp thời cập nhật và giới thiệu các điểm mới của Nghị định 16/2022/NĐ-CP, ngày 08/6/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng Bạc Liêu tổ chức lớp Tập huấn phổ biến các nội dung của Nghị định 16/2022/NĐ-CP và giải đáp vướng mắc cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, quản lý đô thị, công chức địa chính địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng, thay thế cho Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 và Nghị định số 21/2020 ngày 17/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 139//2017/NĐ-CP.

Để kịp thời cập nhật và giới thiệu các điểm mới của Nghị định 16/2022/NĐ-CP, ngày 08/6/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng Bạc Liêu tổ chức lớp Tập huấn phổ biến các nội dung của Nghị định 16/2022/NĐ-CP và giải đáp vướng mắc cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, quản lý đô thị, công chức địa chính địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tham dự Hội nghị tập huấn có ông Nguyễn Tấn Thức - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu, ông Trần Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng cùng 135 học viên là cán bộ phòng quản lý đô thị, Phó Chủ tịch xã, phường, công chức địa chính.

 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng tại Bạc Liêu

 

Trong 01 ngày diễn ra tập huấn, các học viên đã được phổ biến các nội dung liên quan đến Luật số 67/2020/HQ14 ngày 13/ 11/ 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/2/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Cập nhật những nội dung mới nhất của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP như: Nhận diện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng; lập biên bản vi phạm trật tự xây dựng và ban hành Quyết định xử phạt; các quy định về cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng; kinh nghiệm giải quyết và áp dụng các văn bản pháp luật để xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Theo đó, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP có 17 điểm mới như tên gọi mới, quy định cụ thể, rõ ràng về hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung đã được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2020; bổ sung hình thức xử phạt bổ sung trong Nghị định; tăng mức phạt tiền để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm; thẩm quyền xử phạt được quy định cụ thể hơn so với Nghị định số 139/2017/NĐ-CP…

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP bãi bỏ 121 hành vi không còn phù hợp, đồng thời cũng bổ sung 138 hành vi mới nhằm phân định rõ hơn các hành vi vi phạm trong từng lĩnh vực để đảm bảo mục đích dễ hiểu, tăng cường tính dăn đe, phù hợp với thực tiễn. Nghị định còn có những điểm mới cần được phổ biến, hướng dẫn để các cơ quan có thẩm quyền xử phạt cũng như đối tượng bị xử phạt hiểu đúng, áp dụng đúng pháp luật.

 

 

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 153  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207