Ngày đăng 09/05/2022 | 12:00 AM

Bồi dưỡng quản lý đất đai nhà ở, trật tự xây dựng và dự án đầu tư xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã tại tỉnh Bình Dương

Lượt xem: 105  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng quản lý đất đai nhà ở, quản lý trật tự xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã” cho 80 học viên là công chức địa chính, nông nghiệp, môi trường, xây dựng tại tỉnh Bình Dương.

Với mục đích bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về đất đai nhà ở, quản lý trật tự xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã nhằm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng quản lý đất đai nhà ở, quản lý trật tự xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã” cho 80 học viên là công chức địa chính, nông nghiệp, môi trường, xây dựng tại tỉnh Bình Dương.

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy của Ban chấp hành Trung ương Khóa X, công tác quy hoạch xây dựng NTM là công việc mang tính tiền đề, có tầm quan trọng trước mắt cũng như lâu dài đối với việc xây dựng NTM. Nó giúp hoạch định phát triển các không gian trên địa bàn xã một cách toàn diện, đáp ứng tốt các yêu cầu của Đảng và Chính phủ về xây dựng tam nông: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là việc xây dựng nông nghiệp, nông thôn. 

                          

 

Toàn cảnh khóa bồi dưỡng quản lý đất đai nhà ở, quản lý trật tự xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã

 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được giới thiệu tổng quan về chương trình cụ thể như:

Kỹ năng quản lý trật tự xây dựng: Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ; Thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng; nhận diện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kỹ năng quản lý trật tự xây dựng; xử lý các tình huống lập biên bản, ban hành quyết định sai nội dung, hình thức; nguyên tắc, trình tự, thủ tục và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; hình thức giải trình, thẩm quyền giải trình; kỹ năng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thời hạn ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các trường hợp phức tạp; Giải đáp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực cấp phép xây dựng.

Quy trình lập dự án đầu tư xây dựng cấp xã: Thẩm định báo cáo và quyết định chủ trương đầu tư xây dựng; Báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm định dự án và thẩm định thiết kế cơ sở; Phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.

Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã: Quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn hình thành và phát triển; quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn tiền thi công; quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn thi công xây dựng công trình; quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn kết thúc đầu tư.

Tổng quan về quản lý đất đai, nhà ở: Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý đất đai nhà ở; nhận diện, đánh giá các vấn đề thực trạng trong quản lý đất đai, nhà ở; các yêu cầu trong quản lý đất đai, nhà ở; tổng hợp kinh nghiệm trong quản lý đất đai nhà ở.

Kỹ năng thực hiện quản lý đất đai: Các loại đất, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai, thủ tục hành chính về đất đai, giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Kỹ năng thực hiện quản lý nhà ở: Trình tự, thủ tục phát triển nhà ở theo dự án; giao dịch về nhà ở hình thành trong tương lai; chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở và hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; sở hữu nhà ở của cá nhân trong nước và nước ngoài; những điều cấm trong lĩnh vực nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở và xử lý vi phạm khi thi hành công vụ trong lĩnh vực nhà ở; một số kinh nghiệm thực tiễn.

Nguồn lực cho đầu tư phát triển nhà ở: Vai trò và yêu cầu về nguồn lực; các giải pháp huy động và tạo nguồn lực, nguồn vốn.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Các giảng viên luôn trú trọng phương pháp giảng dạy tích cực cùng nhiều bài tập tình huống cụ thể, thiết thực và bổ ích, học viên sẽ dễ dàng tiếp cận nội dung khóa học, giúp trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản, cần thiết góp phần nâng cao các kỹ năng tổ chức và thực hiện công tác tại địa phương. Đồng thời, đảm bảo tính thiết thực, khoa học, hợp lý giữa kiến thức và kỹ năng; chương trình được xây dựng với nội dung bám sát chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn công chức xã; không trùng lặp với chương trình bồi dưỡng khác và kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung cho phù hợp.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời góp phần nâng cao những kỹ năng, kiến thức trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 105  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207