Ngày đăng 25/04/2022 | 12:00 AM

Bồi dưỡng cho gần 280 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 taị Hà Nội

Lượt xem: 139  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Ngày 25/4/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức khóa Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cho gần 280 đại biểu HĐND cấp huyện trên địa bàn Hà Nội (đợt 1), nhằm truyền đạt, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện của Thành phố.

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-BNV ngày 08/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chương trình bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 5461/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2022; Thực hiện kê hoạch số 130/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND thành phố bồi dưỡng Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 25/4/2022, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức khóa Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cho gần 280 đại biểu HĐND cấp huyện trên địa bàn Hà Nội (đợt 1), nhằm truyền đạt, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện của Thành phố.

Phát biểu tại buổi Khai giảng khóa học, TS. Nguyễn Anh Dũng – Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý và đô thị nhấn mạnh Đại biểu hội đồng nhân dân là người được nhân dân bầu lên, thay mặt nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện giám sát theo yêu cầu của chính quyền, từ đó tổ chức, thực hiện triển khai theo đúng nội dung đã đề ra theo từng nhiệm kỳ.

 

 

Ông Nguyễn Anh Dũng Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý và đô thị phát biểu khai giảng khóa học.

 

Theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng phối hợp giữa Sở Nội vụ Hà Nội và Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ (2021-2026) của 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội sẽ được chia thành 04 đợt học tập theo chương trình Bồi đưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Bộ Nội vụ ban hành. Mỗi đợt học diễn ra trong 03 ngày, học viên tại các quận sẽ tập trung học trực tiếp tại điểm cầu Học viện và được truyền trực tuyến đến các điểm cầu ở các huyện, thị xã.

Chương trình có các nội dung chính: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện; Chính quyền địa phương và đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện và Kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Bên cạnh đó, các đồng chí học viên sẽ được giới thiệu về các kỹ năng giám sát của đại biểu hội đồng nhân dân như: Kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới ở huyện, Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đô thị ở quận và kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện.

 

 

Ông Đinh Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định vai trò của Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đia phương.

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học ông Đinh Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định vai trò của Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đia phương. Chính vì vậy, việc tổ chức bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu HĐND vào đầu mỗi nhiệm kỳ là hết sức cần thiết, giúp đại biểu HĐND tăng cường hoạt động để làm tròn trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

 

Khóa Bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm cầu Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

 

Với ý nghĩa của chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng của khóa học mang lại, ông Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng khóa học sẽ mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích phù hợp với thực tiễn công tác của các học viên là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Để khóa học đạt hiệu quả cao nhất, ông đề nghị các đồng chí học viên sắp xếp, bố trí thời gian tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Trong quá trình học, đề nghị các đồng chí học viên cần tích cực trao đổi thảo luận các bài học, kinh nghiệm trong thực tiễn công tác để làm phong phú thêm nội dung chương trình và giúp khóa học đạt hiệu quả cao nhất.


Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Lượt xem: 139  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207